Kutatóprogram az Érmellékért

A határ menti kistérségek fejlesztése érdekében szervezett egyéves kutatóprogram fejeződött be a napokban, amelynek eredményeiről Csoma Judit projektvezető számolt be. A Romániai Vállalkozók Egyesülete, valamint a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitikai Tanszékének együttműködésével az Érmellék tíz magyarországi és tizenegy romániai településén folytattak kérdőíves kutatásokat.

A minimum öt főt foglalkoztató vállalkozásokban a munkavállalók iránti szakmai, képességbeli elvárásokat összegezték, valamint a szakkepésítést végző intézmények kínálatát térképeztek fel. A kiértékelésből kiindulva javaslatokat fogalmaznak meg arról, hogy milyen szakképzések iránt mutatkozik igény, ami a vállalkozók elvárásainak jobban megfelelne, és egyúttal a munkavállalók elhelyezkedési lehetőségei is bővülnének. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a képzések nem követik nyomon időben a munkaerő-piaci igényeket, ami a szakmát kínáló szolgáltatók, intézmények és a munkaadók közötti információáramlás hiányát mutatja. Ennek feloldása során érvényesülne az erőforrások hatékonyabb felhasználása, nőne a kistérségek gazdasági versenyképessége. A most elkészített kutatómunka az Érmellék önfenntartását is elősegítheti, valamint a határon átnyúló együttműködés is erősödne általa.