Több lett a feladat, nem a pénz

Nagyszalonta 2012-es költségvetéséről döntött nemrégiben a helyi tanács; a várható bevételek és kiadások lajstromát Török László polgármester ismertette. Folytatódnak a korábban elkezdett munkálatok, és a tervek szerint újakba is belefognak. A település az idén alig valamivel több pénzből gazdálkodhat mint tavaly, viszont a feladatok, kötelezettségek sora nem csökkent.

A tervek szerint folytatódik az utcák aszfaltozása, a cél a már elkészült szakaszok folytatása, összekötése, az aszfaltos részek bővítése. Összesen 32 100 négyzetméterre terítenek aszfaltburkolatot, ennek értéke 1,4 millió lej. Járdákat is öntenek, elsősorban azokban az utcákban, ahol jelenleg nincs ilyen, illetve aszfaltozzák a gyalogjárókat is. 22 utcára kerül majd új burkolat, 25 utcán aszfaltos járda készülhet, lesz továbbá kátyúzás és kavicsozás, minderre 2,3 millió lejt költ az év során a város.
A 2012-es tervek között szerepel, hogy az iskolák üzemeltetése mellett két óvodai termet napközivé alakítanának át, így ősztől lehetségessé válna a gyermekek napközi otthonos ellátása a korábbi rövid programú óvoda helyett. A napközis termeket a Kulin és az Olimpiadei utcai óvodában rendeznék be, a munkálatra 60 000 lejt tettek félre. Az idén megkezdődhet a gacsói iskola felújítása, erre az igen nagy volumenű munkára egyelőre 400 ezer lejt különített el a város, de ez a pénz a költségek felére is nehezen lesz elegendő, a hiányzó összeget a megyei tanácstól reméli a szalontai önkormányzat.
A felújítások sorában szólnunk kell a Nagy Gyula-ház (a régi járóbeteg-rendelő intézet épülete) teljes renoválásáról: helyreállítják az épület díszeit, és a földszinti kirakatok is visszakerülnek egykori helyükre; a munkálat előreláthatóan 530 000 lejbe kerül. A piactérre is nagy átalakítást terveznek: a jelenlegi fedett piaci részen csarnok épül, körülötte elárusító bódékkal, mellé parkosított parkolót is kialakítanak. A piactér teljes arculatváltása 2 millió lejbe kerül, a zöldövezetek rendezése várhatóan 75 000 lej lesz. Bővül továbbá a közvilágítási hálózatba kapcsolt utcák sora, és ígérik, megoldódik a temetőkert fő útjának kivilágítása is.
Sport-, szociális, illetve kulturális egyesületek, alapítványok az idén is 40-40 ezer lej vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak, a tűzoltóság munkáját, felszereltségét a helyi költségvetésből 30 000 lej értékben segítik.
A kórház felszerelésekre, önrész biztosítására 100 000 lejt kap, az Arany János Iskolacsoport 200 000 lejből átalakíthatja az udvarán álló melléképületet, továbbá elkészülhet ebben az évben a Mezőgazdasági Iskolacsoport kerítése.
Nagyszalonta önkormányzata már az idén is benyújtott néhány pályázatot, ezek elbírálása még folyamatban van, de a már futó projektek önrészére is elkülönítettek pénzt a városkasszából. Ebben az esztendőben is folytatódhat a várost népszerűsítő Cooltoura projekt, egy másik pályázat keretében vészhelyzet idején használatos eszközöket vásárolhat a város, és lesz pénzt a csatornázási projekt önrészére is.
Balázs Anita

Renoválni fogják a volt poliklinika patinás épületét