Helyreállíthatják a vidék megtépázott méltóságát

Büszke rá, hogy az RMDSZ Bihar megyei szervezetének mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős alelnökeként képviseletében a közelmúltban ő írhatta alá Budapesten a Vidékfejlesztési együttműködések a kárpát-medencei határon túli magyarsággal elnevezésű protokollumot, mondta a Biharországnak NAGY MIKLÓS szalárdi polgármester.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az agrárszakembereknek fontos ez a megállapodás, mely ténylegesen is összefogja a magyarságot, tette hozzá a politikus, aki „civilben” gyakorló biogazda. A program keretében a vidéki fiataloknak teremthetnek lehetőségeket, hiszen Szalárdon például állami bérlakásokat építettek, de fontos a megélhetési lehetőségek megteremtése is. A program lehetőséget ad a vidék megtépázott méltóságának helyreállítására is – tette hozzá az ügyvezető alelnök.
Magyarország részéről Németh Zsolt külügyi államtitkár, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Jakab István, a Magyar Gazdaszövetség elnöke írta alá a megállapodást, melyet a határon túli magyar szervezetek képviselői is elláttak kézjegyükkel.

Vonzóvá tenni a vidéket

„Nemzetpolitikai szempontból figyelembe kell venni, hogy a határon túli magyarság jelentős része vidéki térségben él. Regionális szempontból szintén fontos, hogy a Kárpát-medence egészében meghatározóak a vidéki térségek. A legtöbb szomszédos országnak a Kárpát-medencén kívüli területeire is jellemző a vidék túlsúlya, következésképpen a vidék felemelkedése össznemzeti kérdés lehet számukra is. A vidékfejlesztési együttműködések bővítése ezért is stratégiánk alapvető eleme, ellenszere a vidék elnéptelenedésének határon innen és túl.
Ma, a világcégek árversenyes diktátumának időszakában megoldásként kínálkozik a helyi termelés-értékesítés előtérbe helyezése, a helyi piacok újraélesztése, a több lábon álló, családi gazdaságokra építő szerkezetátalakítás; a kis-, közepes és nagygazdaságok egyensúlyának helyreállítása.” –áll a dokumentumban, mely szerint ezen elveket az Európai Unió 2020-ig előrevetített vidékfejlesztési stratégiájában is érvényre juttatnák az aláírók.

A háztáji legyen érték

A program szerint a kisebb, helyi, háztáji, kis és közepes családi gazdaságok fejlesztése a fontos, ezek egyszerre felelhetnek meg a piaci elvárásoknak és az élelmiszer-biztonsági követelményeknek is. Központi támogatásokkal növelnék a falusiak vállalkozó kedvét, például feldolgozó üzemek létesítésre, így munkahelyeket is teremtenek.
A protokollum szerint fontos a szövetkezetek és a hálózatok építése, és az eddig elhanyagolt kerteket, istállókat stb. újból használatba kell venni. Az uniós agrár- és vidékfejlesztési források felhasználására is számítanak. A LEADER-program mentén szerveződött nemzetközi együttműködések kialakítása, erősítése, a nemzeti és vidéki európai hálózatok működtetése szintén a célok között szerepel.

F. N. L.