Szakmát is oktatnak magyarul

Az új tanügyi törvény értelmében a 2012/13-as tanévtől kétéves szakmunkásképző osztályok is indulhatnak a középiskolákban a IX. osztályt végzettek számára. Biharban tíz ilyen osztályt indítanak, három közülük magyar nyelvű – derült ki többek között KÉRY HAJNAL megyei főtanfelügyelő-helyettes évértékelő beszámolójából.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Biharban közel négyezer óvodás jár magyar csoportba 232 óvónő felügyelete alatt, elemi osztályokban 5352 kisiskolás tanul 325 magyar tanítótól, a gimnázium alsó tagozatán 262 osztályban 4885 magyar diákot oktat 707 tanár, s további 3450 IX.–XII. osztályban tanít magyar nyelven 423 tanár. A számadatok a most folyó, 2011/12-es tanévre érvényesek, amikor 25 osztálynyi magyar diák áll érettségi előtt, és 40 kilencedik osztály indult magyar nyelven. Ősztől eggyel bővül a IX. osztályok száma: Belényesben sikerült visszaállítani az anyanyelvi oktatást a felsős középiskolai szinten.
Szórványvidékeinken sajnos olyan magyarlakta települések is vannak, ahol a kevés gyermek miatt csak fakultatív órákon tanulhatják a magyar nyelvet az V.–VIII. osztályosok – közölte Kéry Hajnal. Ilyen Mezőbaj, Magyarremete, Belényesújlak, Köröskisjenő és tavaly ősztől Gyanta. Az anyanyelvi oktatás bevezetéséhez egy osztálynyi, legalább 12 diák szükséges. Elemiben összevont osztályokban megoldott a magyar oktatás ezeken a településeken is, mert nincs létszámkorlát, csak az a feltétel, hogy négy évfolyamnál több nem keveredhet. Vagyis ahol már elsősöktől negyedikesekig mindenkit egy tanító oktat, az ősztől beinduló iskola-előkészítő évfolyam miatt még egy pedagógusra lesz szükség – magyarázta a kisebbségi oktatásért is felelős megyei főinspektor-helyettes.
Szakoktatás tekintetében javulni látszik a helyzet. Az új tanügyi törvény bevezeti a kötelező IX. osztály után a szakmunkásképzés lehetőségét. A tanintézeteknek kellett jelezniük erre való igényüket. Tíz osztály indítását bele is foglalták a szaktárcának megküldött beiskolázási tervbe. A tízből három lehet magyar osztály: egy-egy Váradon, Érmihályfalván és Nagykágyán turizmus, illetve elektroműszerész profillal. A kétéves, szakmai képesítést adó képzés mellett vagy után gimnáziumi érettségit is tehet a diák. A szakközépiskolákban is indulnak magyar osztályok (Nagyváradon az Andrei Şagunában, a Mihai Viteazulban, a Constantin Brâncuşiban, Mihályfalván a mezőgazdasági főgimnáziumban, és újdonságként a tavaly megalakult szalontai önálló magyar középiskolában). Sajnos a margittai magyar középiskolában helyhiány miatt erre még nincs mód – tette hozzá Kéry Hajnal.

Máté Zsófia