Ahol prioritás az iskola

Orbán Ilonáa, a berettyószéplaki szakközépiskola aligazgatója széplaki születésű, az általános iskolát itt végezte, a nagyváradi ma Adyról (akkor még Moghioroş) elnevezett középiskolában érettségizett, majd a kolozsvári Babeş–Bolyai tudományegyetemen szerzett matematikatanári diplomát 1989-ben. Bályoki kitérő után 1998-ban hazakerült, a szakközépiskola magyar tagozatán tanítja a matematikát, és 2004 óta az aligazgatói tisztséget is betölti.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

– Mely intézmények tartoznak a berettyószéplaki iskola hatáskörébe?
– Maga a központi, mely az I.–VIII. osztályos román, illetve magyar tagozatból, a IX.–XII. osztályos román tagozatból, illetve a XI.–XIII. osztályos „esti” román osztályokból áll, valamint a baromlaki, blágaréti, cserpataki, fogási, dólyai és a berettyószéplaki „Rózsás” elemi iskolákból. Ezen kívül három óvodát működtetünk Berettyószéplakon. Ez összességében 1250 diákot jelent, közülük 240 tanul magyar tagozaton.
– Úgy tudom, önöknél is elég sok a hátrányos helyzetű tanuló. Ők járnak rendesen iskolába?
– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy aroma negyed (Rózsás) közvetlen közelében van egy iskola, melyet az ottani lakosok magukénak éreznek és leginkább a saját közösségük tanulói járnak ide. A pedagógusainknak nagy elkötelezettségre, türelemre, kitartásra és lelkesedésre van szükség ahhoz, hogy eredményeket tudjanak felmutatni itt, de ők rendelkeznek ezekkel a kvalitásokkal. Jelentkeztünk a II. Esély programra, amely az itteni és a baromlaki felnőtteknek segít a tanulmányok befejezésében. Három csoportunk van: elemi és általános magyar, valamint egy román elemi tagozat.
– Kívülről nagyon jól mutatnak az iskoláik. Milyen a felszereltségük és az oktatói kar?
– E tekintetben elégedettek lehetünk, mind a 13 épületünket felújíthattuk. Összesen 55 tanterem, három számítástechnikai – internettel, 60 számítógéppel –, 5 szaklaboratórium, dokumentációs központ, könyvtár, olvasóterem, díszterem, tornaterem és sportpálya áll a rendelkezésünkre. Az iskola udvarán műfüves pályán sportolhatnak tanulóink. Oktatási és szemléltető eszközök tekintetében is jól állunk. Büszke vagyok arra, hogy minden tantárgyat szaktanár oktat. Egy aktív, zömében fiatal pedagóguscsapatunk van, akik között nagyon jó a kapcsolat, mondhatni egy nagy baráti társaság.
– Minek köszönhető, hogy önök az átlagnál jobban állnak?
– Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi önkormányzattal. Mindig és mindenben segítenek. A polgármester, Nicolae Tivadar és az alpolgármester, Bagosi Barna prioritásként kezeli az iskola ügyeit. Az is igaz, hogy első kézből értesülnek, mivel az igazgató, Octavian Tripon és jómagam is önkormányzati képviselők vagyunk. Sokkal nagyobb költségvetéssel dolgozunk, mint a hozzánk hasonló iskolák. A kőolajipari vállalattól jelentős adóbevétel folyik be az önkormányzat kasszájába, így az iskolának is több jut. Ezen kívül közvetlenül is támogatja a tanintézetet, nemrég 34 számítógépet kaptunk tőlük; a középiskola diákjai a vállalathoz járnak gyakorlati oktatásra. A szülői közösséggel együtt tavaly egy alapítványt hoztunk létre, mellyel már tudunk pályázni, és a szülők ide tudják irányítani adójuk 2 százalékát. Ez is segíti tevékenységünket.
– Egyesek irigylik önöket iskolán kívüli tevékenységeikért. Kérem, beszéljen ezekről.
– Való igaz, hogy az átlagnál több tanulmányi, illetve szórakoztató kirándulást szervezünk. Meglátogatunk történelmi, földrajzi nevezetességeket, műkincseket, múzeumokat, botanikus kerteket. Ezen kívül minden évben táborozást szervezünk a tengerparton, természetesen tanári felügyelettel. Részt veszünk a tanulmányi versenyeken, ahol esetenként kiemelkedő eredményt érnek el tanulóink. Egyikük most megyei első lett a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei szakaszán, így az országos versenyen képviseli majd községünket. Van iskolai vegyes kórusunk és két moderntánccsoportunk. Minden adventben gyűjtést szervezünk egy öregotthon vagy gyermekotthon javára.
– Ön elégedettnek tűnik, de gondolom, vannak azért tervei a jövőre. Hallhatnánk ezekről?
– Az elkezdett munkát szeretném folytatni. Jól képzett, rendes, becsületes embereket nevelni, akik megállják a helyüket az életben, és mi tanárok büszkék lehetünk rájuk. Mindent megteszek azért, hogy a tanári közösség jó csapat maradjon, és családias hangulat uralkodjon iskolánkban a jövőben is. Természetesen minden lehetőséget megragadok iskolánk fejlesztése érdekében. Igyekszem megőrizni a szakma presztízsét, a mai értékvesztő világban. A méltatlan fizetés ellenére szeretem ezt a hivatást, és örömmel végzem a munkámat. Az igazi elismerés az, amit volt diákjainktól kapunk.