Pályaválasztásról Érmihályfalván

A mai információdömpingben is gyakori jelenség, hogy az általános és a középiskolát végzetteknek pályaválasztás terén nincs határozott elképzelésük, bizonytalanok a jövőjüket illetően. Truczkai Erika érmihályfalvi tanár maga is tapasztalta ezt, éppen ezért felvetette a Érmihályfalvi Ifjúsági Szervezetnek (ÉRMISZ) egy pályaorientációs nap megszervezésének a szükségességét. A fiatalok a elmúlt héten tető alá is hozták a különböző szakmákba, hivatásokba való betekintést.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az egynapos rendezvény két síkon futott, délelőtt a főgimnáziumban A jövőt a jelenben építjük elnevezéssel a mesterségekbe, a vállalkozói szféra mindennapjaiba adtak betekintést, ismertették a nagyváradi és a debreceni egyetemek nyújtotta képzési lehetőségekkel, és az elméleti szinten túllépve meglátogattak néhány helyi termelőegységet, ahol élesben is láthatták a fiatalok a különböző munkafolyamatokat. Délután a Bartók Béla Művelődési Házban elsőként Dr. Turucz Mária orvos és Belényesi István ápoló az egészségügyről tartott előadást, Csengeri Csongor, a Zelk Zoltán Nyolcosztályos Iskola igazgatója pedig a pedagógusi pályáról értekezett. Nagy László agrármérnök, Érmihályfalva ifjúsági nagykövete a mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket taglalta nagy lelkesedéssel. Karsai Attila, a helyi egészségügyi-szociális központ menedzsere a szociális munka szépségéről szólt, a segítő szándék léleknemesítő voltát emelte ki, Kelemen Zoltán építkezési vállalkozó a jó mesterségről mint biztos megélhetési forrásról szolgált praktikus tanácsokkal. Szabó József a Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) képviseletében Vállalkozz! címmel pályaorientációs témakört járt be, amit nagy érdeklődéssel hallgattak a jelen lévő fiatalok. Az eseménysor utolsó momentumaként Bántó Norbert A siker kulcsai cím alatt vetítéssel egybekötött, a hatékony pályaválasztásra serkentő kiselőadása volt látható és halható.