Egy „élő szótár” előnyei

Pugna (Takó) Monica Nagyszalontán született, az Arany János Középiskolában érettségizett, a Nagyváradi Egyetemen szerzett román–angol szakos pedagógusi diplomát 2003-ban. Egy évig otthon, a mezőgazdasági középiskolában tanított, majd követte élete párját, akit lakó- és munkahelye egyaránt Papfalvához kötött. Versenyvizsgával foglalta el a Tóti Általános Iskola román katedráját. Három évvel ezelőtt Vincze Nándor polgármester és tanártársai kapacitálására elvállalta az intézmény igazgatói tisztségét, melyet mindmáig betölt.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Nagy öröm volt számára, hogy magyar iskolában taníthat, nagyszerűen kihasználhatta, hogy románul és magyarul egyaránt anyanyelvi szinten beszélt. Nagy előny volt ez a diákoknak is. Élő szótár volt, aki bármikor anyanyelükön is el tudta magyarázni a román szavak és kifejezések pontos jelentését.
– Mikor döntött úgy, hogy tanár lesz, és mi motiválta döntését?
– Nagy a valószínűsége annak, hogy genetikailag így voltam kódolva, mivel már gyermekkoromban is, ha játszottunk, én voltam a tanítónő. A középiskolában aztán volt egy nagyszerű román nyelv- és irodalom-tanárnőm, Pantea Elisabeta, aki a példaképem volt, és még inkább megerősítette elhatározásomat, hogy pedagógus legyek. Állítom, hogy egy jó tanár meghatározhatja tanulói életpályáját.
– Milyen intézmények tartoznak az Ön fennhatósága alá?
– A községközpont, Tóti magyar óvodája és általános iskolája, a bisztraterebesi román tannyelvű óvoda és iskola, valamint a réti óvoda és elemi iskola. Bár Bozsaly közigazgatásilag Tótihoz tartozik, az iskolájának saját jogi személyisége van, külön igazgatósággal, hozzá tartozik Cséhtelek is.
– Milyen az épületek állaga és felszereltsége? Van - e elegendő szaktanár?
– Az iskolákat, a réti kivételével, 2007-ben felújították. Tótiban beszerelték a központi fűtést egy fatüzelésű kazánnal, Terebesen bevezették a földgázt. Tantermeink felszereltsége kielégítő. Van két informatikalaborunk 11-11 számítógéppel, internet egyelőre csak az irodákban van, de az idén szeretnénk a laborokban is elérhetővé tenni. Nincs más szaktantermünk, de szemléltető eszközeink vannak. Tótiban van sportpályánk is, reméljük, a közeljövőben tornatermünk is lesz. Minden tantárgyat szaktanár tanít. A munkatársaim között nagyon jó a hangulat, mondhatni, hogy több mint kollegiális. Inkább barátinak mondható.
– Az önkormányzattal milyen a kapcsolatuk?
– Nagyon elégedett vagyok ezzel. Vincze Nándor polgármester elkötelezett támogatója az oktatásnak. Mondhatni, hogy minden tőle telhetőt megtesz. Érzi és értékeli az oktatás fontosságát. Akkor is sokat tett értünk, amikor még csak alpolgármester volt. Mi a közös programokkal próbáljuk mindezt viszonozni.
– Milyen iskolán kívüli programokat szerveznek?
– Éppen most részt vettünk az Iskola másképp programba: a diákok megismerhették a kézműves foglalkozásokat és szerszámokat. Szerencsére a faluban van egy lelkes gyűjtő, Marci bácsi, akinek gyűjteménye nagyszerű szemléltető eszköz. Falutörténeti vetélkedőt szerveztünk, melyben a diákok a felkészülés során behatóbban megismerhették szülőfalujuk múltját, jelenét. Igyekszünk részt venni a tanulmányi versenyeken, kiemelkedőbb eredményeink a magyar és a református vallás olimpiákon voltak, az idén magyarból a megyei szakaszon Hüse Fazekas Ágnes dicséretet kapott. A kisebbek a Fürkész és a Bendegúz versenyeken képviselik községünket. Minden évben szervezünk legalább egy tanulmányi kirándulást.
– Mit tart pályafutása kiemelkedő sikerének?
– Elsőrendű fontosságúnak tartom az anyanyelv oktatását, de nagyon fontos, hogy az állam nyelvét és legalább még egy idegen nyelvet sajátítsanak el a diákok. Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz, tartja a közmondás, és ez szerintem megszívlelendő, ezt próbálom megértetni tanulóinkkal. Sokan egyetértettek velem, és az idén már részt vettek a más anyanyelvű gyerekek román nyelv- és irodalomversenyén. Eljutottak a megyei szintig, de remélem, lesznek még jobb eredmények is. Erre nagyon büszke vagyok.
– Mit tervez, mik a legfontosabb teendők?
– Emberként a legfontosabb felnevelnem és elindítanom az élet útján szemem fényét, a kislányomat, tanárként az, hogy versenyképes, jól felkészült diákokat neveljek. Az új tanügyi törvény új lehetőségeket ad a román nyelv oktatásában, és én ezt maximálisan ki akarom használni. Igazgatóként pedig fejleszteni, versenyképessé, vonzóvá tenni iskoláinkat. Az önkormányzattal együttműködve fel kell újítanunk a bisztraterebesi iskola kerítését, és járdát kell öntenünk. Tótiban pedig a járdát és az udvart kell rendbe tennünk. Remélem, ebben az évben sikerül. Az általános iskolában készül az új játszótér és az új óvoda. Szeretném megtartani a jelenlegi tanári kart, akikkel nagyon elégedett vagyok.