Presbitertalálkozó Mezőtelkiben

Évek óta nagy hagyománya van a Sebes-Körös menti egyházközségek presbiterei találkozójának, amelyet az idén április 22-én a Mezőtelki Református Egyházközség adott otthont. A tizenkét gyülekezet presbiterei és lelkipásztorai évente kétszer, tavasszal és ősszel találkoznak. Az összejövetel egyben presbiterképzési alkalom is.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A presbiterek – Isten sáfárai, a lelkipásztorok és más egyházi tisztségviselők szolgatársai – eredményes munkájának alapfeltétele a megfelelő képzettség. Ezt felismerve a lelkipásztorok irányításával a Bihari Református Egyházmegyében immár hét tájegységben rendszeresítették a presbiterképzést. A kötetlen eszmecserék alkalmával a résztvevők kölcsönösen megismerik az egyházközségek megvalósításait, terveit, sikereit vagy éppen sikertelenségeit, a felgyülemlett gondokat. Megismervén mások munkáját, mindig lehet tanulni belőle.
A mezőtelki összejövetel Fazakas Ferencz Sándor helyi lelkipásztor, nyitó istentiszteletével vette kezdetét, a házigazda igemagyarázatát a Mózes II. könyve 20. részének 4–6. versére, vagyis a Tízparancsolatból a másodikra alapozta. Folytatódott a II. Helvét Hitvallás tanulása, immár a IV. fejezetről értekezett Csomay Árpád biharszentjánosi lelkipásztor, az egyházkerület egykori generális direktora. Az előadó a bálványokról, vagyis Istennek, Krisztusnak és a szenteknek a képmásairól beszélt. Mivel Isten láthatatlan lélek és végetlen lény, ez okból Őt semminemű művészet vagy kép által kiábrázolni nem lehet. Bár Krisztus emberi természetet öltött magára, ezt nem azért cselekedte, hogy szobrászoknak és festőknek szolgáljon minta gyanánt – érvelt a lelkipásztor. Nagyon is helyén valónak mondta Augustinusnak (Szent Ágoston) az igaz vallásról tett megállapítását, mely szerint: „A mi vallásunk ne legyen emberi művek tisztelése. Mert jobbak magok a művészek, akik azokat készítik: mégsem tartozunk őket tisztelni.” (De vera religione, c. 55.) – hallhattuk az előadásban.
A presbiteri találkozón a Mezőtelki Református Egyházközség ifjúsági csoportja, valamint férfikórusa szolgált Fazakas Eszter tiszteletes asszony irányításával, fellépésük elnyerte a jelenlévők tetszését.
A Bihari Református Egyházmegye részéről Szilágyi Péter presbiteri főjegyző volt jelen, aki az idén esedékes választásokra hívta fel a presbiterek figyelmét. A KREK Presbiteri Szövetség (PSZ) ügyvezető elnöke, a Bihari Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének jegyzője, Tóth Zsigmond Béla az egyházkerületi presbiteri szövetség fennállásának tizedik évfordulójára készült kiadványt mutatta be, majd beszélt a Hegyközön honossá vált egyházi rendezvényekről, és meghívta a jelenlévőket a VIII. Partiumi PSZ-konferenciára, amelyet a nagykárolyi egyházmegyében Hadadon tartanak szeptember első hétvégéjén. A hasznos találkozó szeretetvendégséggel ért véget a helyi kultúrotthonban fogyaszthattak el.

Tóth Zsigmond