Egyházi és világi ünnep Pályiban

A hagyományos hegyközpályi majálist az idén rendkívüli ünnepi alkalmak is gazdagították. Egyházi elöljárók megáldották a felújított istenházát és annak százéves orgonáját, a helyi önkormányzat és RMDSZ-szervezet pedig nyugdíjas pedagógusokat tüntetett ki. Az eső beleszólt a községközpontba költöztetett színpad programjába, de a koncertek a kultúrházban folytatódtak hajnalig.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A hegyközpályi református gyülekezet tagjai és a helyi vállalkozók példaértékű összefogásának jóvoltából újulhatott meg kívül-belül az istenháza, amely zsúfolásig megtelt május 5-én, szombaton délután. A piros-fehér-zöld avatószalagot Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Kiss Sándor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke vágta át. A rendezvényen jelen voltak a magyarországi testvértelepülés, Hosszúpályi küldöttei is Berényi András polgármester vezetésével. Az ünnepi istentiszteleten – több év kimaradás után, Kozma Gyula karnagy fáradságos helyreállító munkájának köszönhetően – ismét megszólalt a százéves orgona. A hangszert 1912-ben Debrecennek szánták, erről tanúskodik a belsejében talált írás.
Igehirdetés után a püspök és Mikló Ferenc, a Bihari Református Egyházmegye esperese megáldotta a templomot és az orgonát. Katona János házigazda lelkipásztor köszöntő és köszönő szavaiból kiderült, nagyon sokan segítettek a kezdeményező presbiterek, Tóth Zoltán helyi vállalkozó és Csarnai Attila felhívására. A munkálatok 2008 késő őszén kezdődtek, apró lépésekkel haladtak előre, ahogy az anyagiak engedték, előbb kívül, majd belül tataroztak, végül még klímaberendezésre is telt. A megrepedt harang kijavítására is lehetőséget kínált Kiss Sándor: felajánlotta, állja a költségek harmadát, ha a fennmaradó részt vállalja az egyházközség, az egyházkerület meg az önkormányzat. Katona tiszteletes és Somogy Lajos polgármester – az érintettek kellemes meglepetésére – sokéves munkájuk elismeréseként emlékplakettet adott át a több mint fél évszázada kántorizáló Szabó Károlynak és Csíki Imre főgondnoknak, aki 17 éve igazgatja az egyházközség javait.
A templomozás után a községben tevékenykedő egykori tanítókat, óvónőket is kitüntették, erre a kultúrotthonban megrendezett pedagógustalálkozón került sor. A pályi kisiskolások Tóth Olga tanítónő és Imre Julianna óvónő irányításával szép műsorral lepték meg a jelenlévőket. Hegyközpályi Községért-emlékplakettet kapott Németi Julianna, Kóta Piroska, Régheni Julianna, Bajkó Magdolna, Kiss Ibolya nyugalmazott tanítónő, Rárok Ibolya nyugdíjas óvónő és Bajkó Balázs egykori iskolaigazgató.
A kultúrház előtt elhelyezett színpadon először a gyerekek nagy örömére bábelőadást láthattak, majd a zene és humor vette át a szerepet. Retek Orsolya után Kun Zsolt és Szabó Nándor lépett fel, utánuk a hegyközcstári Szikra moderntánccsoport és a Bad Girls következett. Már esteledett, amikor birtokba vette a színpadot a paptamási AmazonÁsz, aztán Mohácsi Brigitta énekelt. A magyarországi Krisz Rudi koncertjének az eső vetett véget, de a kultúrotthonban DJ Szatmári & Jucus folytatta a bulit reggelig. Az eső miatt elmaradt a tűzijáték, de a polgármester megígérte, hogy a falunapon pótolják azt.