Élő hit, életképes gyülekezet

Késő este volt már, amikor bekopogtak az ajtón. A házaspár ajtót nyitott a két idegennek, akik arra kérték a háziakat, hallgassák meg őket. Már inogott a lámpa fénye, fogyott a petróleum, éjszakába hajlott az idő, úgy belefeledkeztek a beszélgetésbe.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A két jövevény távozott, de észrevétlen elvetették a magot Érszőllősön, ami a háziak szívében szökkent szárba, majd lassanként házról-házra terjedt az öröm, megszületett a pünkösdista gyülekezet. Az 1930-as évek utolsó éveit írták akkor, házaknál gyűltek össze az új hit hordozói. Egy évtized múltán számuk már meghaladta a százat.
Luczi Barna, a gyülekezet mai vezetője szívélyesen fogadott, hitelveikről, a gyülekezeti munkáról, más felekezetekhez való viszonyukról fontuk a szót. Előrebocsátotta, hogy nem tartják magukat az igazság kizárólagos hordozóinak, minden gyülekezetet, amely a teljes evangéliumot vallja és hirdeti, testvérként kezelnek. A település más felekezeteivel is jó a viszonyuk, közös programokon vesznek részt, alkalmanként meghívják egymást vendégszolgálatra. Nem céljuk a hívek más gyülekezetből való elhalászása, inkább az eltévelyedettek után nyúlnak, de aki hozzájuk akar csatlakozni, azt nem utasítják el.
„A gyülekezet első imaháza alig néhány éve, 2000-ben épült fel rekordidő, 104 nap alatt. Akkoriban, ha bevetetlen földet láttak a falu határában, mindenki tudta, az csak az egyik gyülekezeti tagunké lehet, ugyanis mindenki az építkezésnél segédkezett hátrahagyva a többi munkát. Jó volt látni, ahogyan a más vallásúak is testvérekként jöttek segíteni, együtt örültünk az imaház elkészültének” – emlékezik Luczi. A saját ingatlan létrejötte után felélénkült a közösségi élet, ifjúsági találkozókat és egyéb hasznos rendezvényeket tartottak. Egyre többen csatlakoztak a gyülekezethez, jobbára sehová nem tartozó, lelkileg tengődő, de értékre vágyó, békét kereső emberek. Jelenleg gyermekekkel együtt mintegy százharmincan vannak.
Hetente három istentiszteleti összejövetelre várják a híveket. Csütörtökön imaalkalmat tartanak, vasárnap délelőtt van a fő istentisztelet, amivel párhuzamosan vasárnapi iskolában okítják a gyermekeket. Vasárnap délután is van istentisztelet, szombatonként pedig az ifjúság nevelésére helyezik a hangsúlyt. Felekezeti hovatartozástól függetlenül biblia-iskolákat szerveztek már több alkalommal is. Nagyon magas színvonalú az egyházi zenekaruk. Az egyik alapemberük, Balog András Jászvásáron az országos dzsesszfesztiválon második helyezett lett, a román televízió képernyőjén is láthatta a közönség. Családi napokat szoktak szervezni házaspároknak, ami a család egységégének megtartására fókuszál a világ kihívásaival szemben. Nagyváradi zenetanárok segítségével beindították a hangszeres oktatást, minden felekezetből jelentkeznek fiatalok.
A missziós munkából is kiveszik a részüket; Luczi segédletével Zilahon életképes gyülekezet alakult, Erdődön hat éve kezdték el a szolgálatot. Ez idő alatt a semmiből egy kétszáz fős, magyar ajkú közösség jött létre. Karitatív tevékenységük is jelentős; eleinte a gyülekezet tagjait segítették, mára már községi szinten jótékonykodnak. Külföldi segítséggel nagycsaládok gyermekeinek tanulását támogatják. Olyan is előfordult már, hogy egy sürgős műtét költségeit állták, de házépítéshez is hozzájárultak. Az érszőllősiek sincsenek magukra hagyva: a huszonkét éve körzeti lelkipásztorként szolgáló, Lucza Imre rendszeresen felkeresi a gyülekezetet.
Luczi Barna búcsúzóul még megjegyezi: „Nekünk is vannak hibáink, mi sem vagyunk tökéletesek, de törekszünk erőnk szerint a jót cselekedni, békességben járni, Krisztust felmutatni az embereknek”.