Tiszteletadás és emlékezés

Istentiszteleten, ünnepi beszédekkel, kulturális műsorral, koszorúzással és hadtörténeti kiállítással emlékezett Élesd város magyarsága az elmúlt ezredév mindazon magyar hőseire, akik a haza szabadságáért és függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért ontották vérüket vagy áldozták életüket.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Szentháromság napján a református templomba gyűltek össze az élesdi magyarok, hogy megemlékezzenek a magyar katonahősökre a XVI. ifjúsági hét záróakkordjaként. Dénes István Lukács lelkipásztor Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írott II. levele 13. fejezetének 13. verse alapján hirdette az igét. Az ünneplő és emlékező gyülekezet a templomtéren levő hősi emlékműhöz vonult, ahol a nap főszervezője, az élesdi Castrum Egyesület nevében Ciavoiné Létai Andrea Hajnalka alelnök köszöntötte az egybegyűlteket. Létai Zoltán alpolgármester ünnepi köszöntőjében rámutatott, hogy a hősök példaértékű magatartásának hatása volt a jelenlevők életére is, ezért a mai utódoknak erkölcsi kötelességük kiállni magyarságuk mellett. Majd Létai István helytörténész emlékezett meg a magyar katonahősökről, és felhívta a figyelmet az élesdi temetőben nyugvókra is, akiknek szintén sokat köszönhet az utókor. Ezt követően a helyi Hozsánna ökumenikus énekkar hajtott fejet a hősök előtt Kajántó Jutka karnagy vezetésével, továbbá Kormos Alexandra tanuló szavalta el Wass Albert Építők dala című művét. A tisztelgők – társadalmi, szakmai és civil szervezetek, egyházak – ezután megkoszorúzták az emlékművet.
A rendezvény az RMDSZ székháza előtt folytatódott, ugyanis a nagy számú érdeklődő nem fért volna be az épületbe. Kajántó Pál, a városi szervezet elnöke emlékeztetett a székház sikeres felújítására, külön megköszönve a segítséget a helyi és megyei támogatóknak, majd Nagy Béla, a Castrum Egyesület kuratóriumi tagja osztotta meg a hallgatósággal ünnepi gondolatait, s a kiállítást szorgalmazójaként megköszönte Kecse Attila nagyváradi gyűjtő munkáját, akinek jóvoltából berendezhették az I. és II. világháborús használati és emléktárgyakat bemutató, mintegy 400 darabot felölelő hadtörténeti kiállítást. A tárlatot Kecse Gabriella, a nagyváradi Tanoda Egyesület elnöke nyitotta meg. Az emléknap szeretetvendégséggel zárult.