Szakmai oktatás a szalontai magyar iskolában

A nagyszalontai Arany János Iskolaközpontban a következő tanévtől szakmai oktatás kezdődik.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Kiss Mária, az Arany János Iskolaközpont aligazgatónője lapunknak elmondta, hogy a 2012/13-as tanévtől két magyar tannyelvű, középiskolai szintű technikumi osztály indul egyenként 28 hellyel, ahol a diákok elsősorban szakmát tanulnak, és már a X. osztály elvégzése után szakmunkás oklevelet szerezhetnek. Mindezek mellett idegen nyelveket és számítástechnikát is tanulnak majd az általános műveltségi tantárgyakon kívül. A jó képességű tanulók, a XII. osztály elvégzése után érettségi vizsgára is beiratkozhatnak.
Ősszel tehát két szak közül lehet választani. Az építőipar, berendezések és közművek szakon a tanulók elsajátítják az építészeti külső és belső berendezések felépítését és működését, ezeknek a berendezéseknek és rendszereknek a megtervezését, dokumentálását, illetve a tervek értelmezését s ezek alapján való munkálatok elvégzését, továbbá műszaki rajzok készítését és számítógépes ábrázolását. A szolgáltatás–kereskedelem szakon a tanulók megismerik a gazdasági tevékenységeket, szert tesznek kereskedelmi és turisztikai, pénzügyi és gazdasági szolgáltatásokra vonatkozó ismeretekre, megtanulják a könyvelést, a piackutatás (marketing) és a pénzügy alapjait.
„Idén először sikerült a speciális oktatásban VIII. osztályt végző gyermekeknek is lehetőséget biztosítani a szakmatanulásra anyanyelven. Számukra indítunk egy speciális, szolgáltatások–kereskedelem szakosztályt, ahol gazdasági tevékenységeket, kereskedelmi szolgáltatásokat, áruelosztás és raktárrendezési ismereteket szerezhetnek 3 iskolai év alatt, majd 720 órás gyakorlati képzés után szakmunkás diplomát kaphatnak” – közölte az aligazgatónő.
Az iskola vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a szakosztályokba a beiratkozás három fordulóban zajlik, az I. forduló július 2-án kezdődött, és 14-én függesztik ki az eredményeket. Ebben az első fordulóban csak azok iratkozhatnak be, akik sikeresen befejezték a VIII. osztályt, azaz nem buktak meg semmilyen tantárgyból. Ezek a diákok még akkor is beiratkozhatnak az első fordulóban, ha netán rosszul sikerült a felmérő vizsgájuk. A fennmaradó helyekre a II. fordulóban lehet jelentkezni. Ekkor azok a diákok iratkozhatnak be, akik átmentek a pótvizsgán, és azok is, akik románul végezték a gimnáziumi nyolc osztályt, de magyarul folytatnák tanulmányaikat a nagyszalontai tanintézetben (pl. a technikai osztályokban). Ezek a diákok magyar nyelvvizsgát tehetnek július 16–17-én, és utána iratkozhatnak be. Azon diákok, akik nem jutottak be sehova az első két fordulóban, még pályázhatnak a fennmaradó helyekre a III. fordulóban, ami szeptember 5-én és 6-án lesz. Előtte, szeptember 4-én és 5-én ismét lehet magyar nyelvvizsgát tenni.
Kiss Mária elmondta, hogy számítanak a környék olyan magyar településeinek diákjaira is, akik esetleg eddig románul végezték tanulmányaikat, de most magyar iskolába jelentkeznének továbbtanulásra.

Balázs Anita