Táboroztak a cserkészek

A Bihar Megyei Cserkész Ifjúsági Szövetség keretében működő köröstárkányi 6. számú Verbőczy Kálmán Cserkészcsapat július 5. és 8. között tábort szervezett a Codru Moma/hegységben, a Kistárkány-patak völgyében.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A cserkésztáborban 21 kiscserkész, illetve tíz kiscserkészjelölt vett részt. Táborépítés után Egyed Csaba cserkészparancsnok ismertette a tábori rendet, valamint a napi programokat. A táborozás alkalmával a megszokott cserkészprogramok mellett a kikapcsolódásból és a szórakozásból is kivehették részüket a jelenlévők. Fürödtek a patakban, játszottak, sport-, ügyességi és elméleti vetélkedőkön mérhették össze tudásukat.
Utolsó este bátorságpróbán is részt vettek: parancsnokuk nélkül 23 órakor egy másfél órás éjjeli portyára indultak. A próbát a korábbi foglalkozásokon tanultakat felhasználva, ügyesen és bátran kiállták, amit Egyed Csaba parancsnok egy hatalmas tábortűzzel jutalmazott, melynek fényénél jeleneteket adtak elő, illetve népdalokat énekeltek hajnalig.
Táborbontáskor a parancsnok megköszönte mindenkinek a részvételt, külön a szülőknek az önzetlen, mind anyagi, mind szervezésbeli segítséget.