Perelnek a pénzügyi palotáért

Az új demokrata–liberális párti megyei önkormányzati képviselő eskütételével kezdődött a Bihar megyei tanács júliusi rendes ülése. Első ízben elnökölt munkaülést az új megyei vezetőség: CORNEL POPA tanácselnök (középen), IOAN MANG és KISS SÁNDOR alelnök.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A pártlistán korábban befutó helyen szerepelt Călin Mocan madátumát ugyanis összeférhetetlenség miatt nem igazolták, fellebbezését pedig elutasította a bíróság, ezért helyét Dorel Dume vette át a megyei önkormányzatban.
Az ülést a megyei költségvetés módosításával kezdték, Traian Bulzan költségvetési bizottsági elnök javaslatára a diófási kórháznak jutattak kilencezer lejjel többet, illetve az ugyanazon az ülésen létrehozott Bihari Ipari Parkok Kft. alaptőkéjét emelték fel ezerről tízezer lejre. A kft. kapcsán később vitáztak is arról, hogyan jelöljék ki annak igazgatótanácsi tagjait, ám feleslegesen, mert, mint kiderült, a tisztségeket nem kinevezéssel, hanem versenyvizsgával kell betölteni.

Nem halasztottak
Tartózkodott az RMDSZ-frakció az egykori pénzügyi palotáról készült szakjelentés elfogadásakor. Szabó Ödön frakcióvezető először a kérdés halasztását javasolta, mivel új dokumentumok kerültek elő, melyek azt bizonyítják, hogy a román állam 1920-as években bérleti díjat fizetett a nagyváradi Fő utca sarkán álló, a római katolikus egyház által visszaigényelt épületért, amiben a közelmúltig a járóbeteg-ellátó intézet működött. Az RMDSZ-es tanácstag arra kérte kollégáit, vizsgálják át az új dokumentumokat, és csak azt követően döntsenek, ám a többi párt képviselői ennek ellenére elfogadták a 2009-ben megrendelt szaktanulmányt, mely szerint épület a magyar állam tulajdonában volt, a telek volt az irgalmas rendé, és az impériumváltás után jogosan került a román állam tulajdonába. A pénzügyi palotát egyébként visszaadták az egyháznak, emiatt a tanács be is perelte az Országos Visszaszolgáltatási Bizottságot.

Védett területek
Két, Székelyhídon és Réven megépítendő, a védett területekről tájékoztató központ műszaki tervét is jóváhagyták a tanácstagok. A központokat a Környezeti infrastruktúra kialakítása Bihar és Hajdú-Bihar megyék védett területein című projekt keretében hozzák létre megyénkben. A központok építésére három hónapja lesz majd a kivitelezőnek, a költségeket áfával együtt egyenként 320 ezer lejre becsülik. A tervek szerint az egyemeletes épületekben konferenciatermek és irodák lesznek. Kialakítanak parkolót és egy kempinget is a két védett terület közelében, illetve elkészítik azoknak a térképét is. A védett területeken ugyanakkor úgy alakítják ki a turistaösvényeket, hogy azok bejárásával a látogatók ne károsítsák az óvott környezetet.

Balogh Aletta