Nagyboldogasszony-búcsú Margittán

Ünnepelt augusztus 19-én a margittai katolikus közösség, mivel akkor tartották meg a Nagyboldogasszonynak felszentelt templom (a római katolikus kistemplom) búcsúját. Erre az alkalomra az ünnepelt istenháza befogadóképessége kevésnek bizonyult volna, ezért – mint az eddigi években is –, az ünnepi szentmisét az Árpád-házi Szent Margit-templomban tartották meg.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Bár a pihenőszabadságok hónapja ez, mégis teljesen megtelt az istenháza a helyi és vendég hívekkel, akik közül sokan más felekezetek tagjai voltak. Az ünnepi szentmisét Giusanu Leonard micskei plébános celebrálta, a koncelebráns Varga Sándor volt, aki szeptember elsejétől Margittán kapott segédlelkészi megbízatást. Vendégtisztelendőként még Duma Ferenc szalacsi plébános volt jelen. Más alkalmakkor sokkal több volt a vendégtisztelendő, az idén azonban éppen az áthelyezések előtti napokban sokan egyéb teendőik vagy kedvetlenség miatt nem jöttek el. Szeptember elsejétől ugyanis tizennyolc katolikus pap fog püspöki rendelkezésre új helyen szolgálni. Közülük sokan évtizedes vagy még hosszabb szolgálat után kerülnek más közösséghez.
Az ünnepi szónok beszédében a Boldogságos Szűzanya életét és jellemét méltatta, kiemelve, hogy van, aki értünk, bűnös emberekért közbenjárjon Isten országában. Kellő hittel, betartva a törvényeket mindenki odakerülhet. A katolikus kórus is készült az ünnepre, többhetes gyakorlás után, négy szólamban adták elő a Boldogasszony anyánk kezdetű éneket (a régi magyar himnuszt), az Égi szűzvirágot, valamint kánonban a Glóriát. Vezetőjük Szabó Péter katolikus kántor.
A szentmise befejeztével a házigazda Májernyik Mihály esperes-kanonok köszöntötte a résztvevőket, köszönetet mondott a szónoknak és a híveknek, valamint a kórusnak a szolgálatért. Az átlagosnál népesebb hallgatóságot dióhéjban tájékoztatta az egyháznál folytatott munkálatokról, melynek egy részének árával sajnos még tartoznak a kivitelezőnek. Felkérte a híveket, hogy lehetőségeik szerint adakozzanak az adóság kifizetése érdekében.
Az ünnepi mise záróéneke a pápai és a magyar himnusz volt. Ezt követően a hívek szentségi körmenetben vonultak végig a főutcán a kistemplomig. A menet példaértékű fegyelmezettséggel haladt, közben Mária-énekeket énekeltek. A kórus vitte a prímetvolt, de mivel mindenki ismerte az énekeket, az egész menetoszlop bekapcsolódott.
Az ünnepelt kistemplomban került sor az áldásra, mely után véget ért a méltóságteljes ünnepség templomi része. Sokan otthon folytatták az ünnepi ebéddel, vendégek társaságában, hiszen szokás az, hogy vendégeket hívjanak erre az alkalomra. Ilyenkor hazajönnek az elszármazottak, a templom ünnepe összehozza a családokat, ismerősöket, barátokat. A környékbeli egyházközségekből is érkeznek vendégek, mint ahogy a margittai katolikusok is megtisztelik az ő búcsúünnepeiket.

Szőke Ferenc