A munka erősít, a kaláka egyesít

Márciusban indult útjára a címadó jelmondattal a Tulipán Kaláka Egyesület kezdeményezte önkéntes mozgalom, amely élvezi az RMDSZ Bihar megyei szervezetének teljes támogatását.

Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök és Borsi Lóránt ötletgazda, az egyesület vezetője a közelmúltban jelentette be, hogy szeptember 15-én újraindult a Tulipán Kaláka. Folytatják a községekben, falvakban, városokban tavasszal elkezdett munkákat, és több új település is bekapcsolódott a közösséget, lakóhelyet szépítő, építő mozgalomba. A legelső őszi akciókról alább közlünk összeállítást.

Gyantán is kalákába szerveződtek a helyi önkéntesek, akik a helyi fahíd felújítását vállalták fel. A húszfős csapat a hiányzó vagy elkorhadt gerendákat cserélte ki, illetve az összekötő vasszerkezetet erősítette meg. A kalákásokat Borsi Lóránt megyei programfelelős köszöntötte, külön gratulálva Dan Julianna alpolgármesternek, aki elvállalta a helyi szervezést. „A mai rohanó világban az emberek egyre inkább eltávolodnak egymástól, ezért a vízpartokat összekötő hidak mellett az embereket összekötő lelki hidakat is igyekezzünk felújítani, újraépíteni, hiszen ez tesz igazán erőssé egy közösséget” – mondta köszöntőjében a mozgalom főszervezője. A résztvevők emléklapokat vehettek át, majd később gulyás várta őket a megterített asztalnál.
Szalacs is mindjárt az első nap csatlakozott a Tulipán Kaláka mozgalom őszi időszakához. Az óvoda épületét takarították, udvarát rendezték a tanévnyitóra az önkéntesek. Az udvaron játszóteret is kialakítottak a helyi önkormányzat támogatásával. Az önkéntes csapatot Horváth Béla polgármester irányította, aki maga is kivette részét a munkából. A negyvenfős kalákában részt vett Szabó Zsolt lelkipásztor, Vida Attila alpolgármester és Rácz Barna iskolaigazgató is. A munkálat végeztével babgulyás várta a megfáradtakat, a jó kedélyű, családias hangulatú összejövetelen Borsi Lóránt adta át az ez alkalomra készült, névre szóló emléklapokat minden jelenlévőnek.
Várasfenesen a tavasszal elkezdett közösségi ház építését folytatták a településükért tenni akaró lakosok. A megyei RMDSZ anyagi támogatásának és a helyiek kétkezi munkájának köszönhetően már a falakat összekötő betonkoszorúk elkészítése következett. A munkálatot Halász Ferenc alpolgármester koordinálta. A kaláka hagyományához híven délben itt is megterített asztal, a Tulipán Kaláka mozgalom ajándékpólói és az emléklapok várták az önkénteseket.
Paptamásiban szinte már rendszeresnek mondható a helyiek közös munkálkodása. Szeptember 18-án délután a híres savanyúvíz-forrásnál gyűlt össze a fiatalok harmincfős csapata, hogy rendbe tegye az elhanyagolt területet. Major Lóránt helyi programfelelős irányításával összeszedték a szétszórt pillepalackokat, és levágták az elburjánzott nádat. A nádat lovas kocsival behordták a tornateremhez, ahol a helyi cserkészek nádfalakat készítettek. Ezek szolgáltak díszítésként a hét végén a szüreti bállal egybekötött őszi fesztiválon.
Egy héten belül másodjára is kalákát alkottak a paptamásiak. Ezúttal a Kösmő-patak partját takarították ki az önkéntesek. A fejszével, láncfűrésszel, kaszával felszerelt csapat látványos eredményt ért el a település e részének megszépítésében. A munkálatot Matyi Miklós polgármester irányította. Borsi Lóránt megyei programfelelős emléklappal gratulált a felvállalt önkéntes munkához, kívánva jó egészséget és kitartást a céljaik megvalósításához.
Szeptember 20-án Pelbárthidán is kalákát alkottak a helyi önkéntesek, akik a kultúrotthon takarítását vállalták fel. Az épület mellett az udvart is rendbe szedték, kiirtották az elburjánzott növényzetet. A munkálatot az eső sem gátolhatta meg, amiért külön gratulált nekik Borsi Lóránt megyei programfelelős. Az akciót Németi Gyula alpolgármester és Major Lóránt helyi kalákafelelős koordinálta.
Árpádon szeptember 22-én kalákáztak a helyiek. A gyerekekből és fiatalokból álló negyvenfős csapatot Borsi János önkormányzati képviselő irányította. Most a legutóbbi kalákán létrehozott játszótér körbekerítését vállalták fel a lelkes önkéntesek. A munka végeztével szendvics és üdítő várta a résztvevőket. A programot a helyi RMDSZ támogatta.