Tisztelgések a nemzeti gyásznapon

Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett tábornokokra és Batthyány Lajos mártír miniszterelnökre emlékeztek szombat délelőtt Nagyszalontán a Kossuth-szobor tövében.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Arannyal emlékeztek
Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett tábornokokra és Batthyány Lajos mártír miniszterelnökre emlékeztek szombat délelőtt Nagyszalontán a Kossuth-szobor tövében. Kovács Klaudia tanárnő köszöntötte a résztvevőket és idézte fel a szabadságharc eseményeit, majd az Arany János Elméleti Líceum diákjai egy alkalomhoz illő műsorral elevenítették fel az aradi vértanúk alakját. Ezután Pető Csilla parlamenti képviselő idézte fel az aradi eseményeket, majd arról szólt, hogy a város neves szülötte, Arany János miként élte meg az 1848–49-es szabadságharc időszakát. „Ő nem tarozott sem a parasztsághoz, sem a nemességhez, mégis rendkívüli módon tisztelték őt az emberek, hiszen olyan képességekkel rendelkezett, amiért ma csodagyermeknek mondanánk” – fejtette ki a képviselő asszony. Arról is szólt, hogy Aranyra nagy hatással volt a forradalom, abban az időszakban kisebb verseket írt, és intenzív levelezést folytatott közeli barátjával, Petőfi Sándorral, akinek az elvesztése után még inkább magába fordult, és csak sokára talált újra magára és az írás szenvedélyére.
Koszorúzással folytatódott a rendezvény, többek között Nagyszalonta elöljárói, civil szervezetei és a környező települések képviselői is fejet hajtottak az aradi vértanúk emléke előtt.

Fáklyás menet
A margittaiak október 6-án a helyi RMDSZ-szervezet, az egyházak és a civil szervezetek közös szervezésében hajtottak fejet az aradi vértanúk emléke előtt. A megemlékezés ökumenikus istentisztelettel kezdődött a református templomban, ahol az egyházi szertartás mellett sor került az ünnepi beszédekre és a Horváth János Elméleti Líceum diákjainak műsorára is. Az igét Kovács Gyula református lelkipásztor, Varga Sándor római katolikus segédlelkész és Veres Efrahim baptista lelkipásztor hirdette. A magyar iskola kórusát Puskás Miklós zenetanár készítette fel és kísérte. Mint az előző években, az idén is megtisztelte jelenlétével az ünnepséget Cseke Attila szenátor. A koszorúkat a templomkertben és a Petőfi-szobornál helyezték el a baptista fúvószenekar zenei aláfestésével, illetve a Vitézi Rend a világháborús emlékműnél koszorúzott. Az emlékező gyülekezet ezt követően fáklyás menetet alkotva kerülte meg a város központját, majd visszatérve a Himnusszal zárult a méltóságteljes ünnepség.

Nagysándor József emléktáblájánál
Nagyváradon a Szent László templomban megtartott ökumenikus imával kezdődött október 6-án az aradi 13 mártír tábornokra való emlékezés, amit az RMDSZ szervezett a történelmi magyar egyházakkal és a civil szervezetekkel közösen. A római katolikus felekezetet Fodor József vikárius, a reformátust Csűry István püspök, az unitáriust pedig Buzogány Csoma István lelkipásztor képviselte. A megemlékezés Nagysándor József tábornok emléktáblájánál folytatódott, ahol a Himnusz közös éneklése után Cseke Attila szenátor és Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezető elnöke mondott beszédet. A szenátor az 1848–49-es szabadságharcosok példáját alapul véve a ma élőket is cselekvésre buzdította a megfelelő pillanatokban, az ügyvezető elnök pedig arról beszélt, hogy bár a közösségnek együtt kellene emlékeznie, hiszen a gyász közös, egyesek mégis mesterségesen megosztást hoznak közénk. A Szacsvay Imre Általános Iskola kórusának fellépése után az emlékezők elhelyezték koszorúikat a mártír tábornok emléktáblájánál.
A megemlékezés a Városi Művelődési Házban folytatódott, ahol Pető Csilla képviselő Nagysándor József tábornok életéről beszélt, majd a Szigligeti Színház művészei, Kovács Enikő, Molnár Júlia, Pitz Melinda, Kiss Csaba, Szőke Kavinszki András és Meleg Vilmos adták elő Kik érted haltak… című alkalmi műsorokat. A korabeli levelekből, szövegekből összeállított előadást a közönség felállva tapsolta meg.

Az Irinyiek földijeinél
Albison is hagyománya van annak, hogy az RMDSZ helyi szervezete megemlékező ünnepséget rendez október 6-án az aradi vértanúk emlékére. Az ünnepség a református templomban kezdődik istentisztelettel, melyen most az igét Dénes Béla lelkipásztor hirdette. A templomkertben, Irinyi József mellszobránál folytatódott a rendezvény. Elsőként Oláh Éva helyi RMDSZ-elnök, alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd itt osztotta meg ünnepi gondolatait a hallgatósággal Vékony Mihály polgármester és Cseke Attila szenátor. A beszédek után elhelyezték a megemlékezés koszorúit, majd rendezett sorokban felvonultak a falu főutcáján az Irinyi testvérek szülőháza helyén felállított emlékműhöz, ahol Bakó József és Török Ferenc mondott beszédet, majd itt is elhelyezték a koszorúkat. Mindkét helyen a helyi iskolások alkalomhoz illő összeállítást adtak elő, és énekelt az albisi és a bogyoszlói kórus.

Balázs Anita, Balogh Aletta, Szőke Ferenc