Szerteágazó szolgálatban

Fókuszban VISKY ISTVÁN lelkipásztor és a fugyivásárhelyi református közösség

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A dübörgő, zajos útról balra kell letérnie a Nagyvárad felől érkezőnek, ha a fugyivásárhelyi református parókiára akar eljutni. A XIV. században épült istenháza szinte szembe áll az érkezővel, nem lehet nem észrevenni. Olyan, mint az istentől való elhívás, tisztán és világosan keresztezi utunkat: vagy ráállunk az új irányra, vagy kikerüljük, ahogyan a templom mellett is el lehet somfordálni.
Szerencsére Fugyivásárhelyen egyre többen választják a bemenetelt a nyitott ajtón, az alig 230 egyházfenntartói járulékot fizetőből közel százan látogatják a vasárnapi alkalmakat. Visky István lelkipásztorral a parókián váltjuk a szót. Egyedül vagyunk, a tiszteletesné angol–német szakos tanárként Nagyváradon dolgozik, a gyerekek pedig iskolában, óvodában okosodnak. Négy gyermekük van Viskyéknek, ők effajta csendes helytállással szolgálják a nemzet létét.
Előző szolgálati helyükről, Pelbárthidáról két éve kerültek Fugyivásárhelyre a gyülekezet meghívására. Szerelem volt ez első látásra – mondja a tiszteletes, aki versengéssel sosem pályázna meg lelkészi állást. Vagy első pillanattól létezik élő kapcsolat a gyülekezet és a pap között, vagy ha nem, akkor csak erőltetésről lehet beszélni. A régi beidegződést, miszerint egy lelkész egész szolgálati idejét egy közösségben tölti le, nem tartja helyesnek a lelkipásztor. Szerinte időnként szükség van gyülekezetváltásra, ez megújhodást hozhat a közösségek életébe, a szolgálatnak pedig lendületet ad.
Visky István Kállay Lászlót váltotta Fugyivásárhelyen, elődje az Amerikai Egyesült Államokban folytatja a munkát. Tagja a CE Szövetségnek, ugyanakkor a Bihari Református Egyházmegye Lelkészértekezletének elnöki tisztét is betölti. Jelenleg az egyháztörténész doktori cím megszerzésén fáradozik. Különböző egyházi és világi lapokban publikálta írásait, a Kis Tükör című református lap belső munkatársa volt, legutóbb pedig az Új Magyar Szóval volt szerződéses viszonyban. Az Ady Endre Sajtókollégiumban szerzett újságírói diplomát.
A hitéért börtönt járt Visky Ferenc unokájáról mindenki azt gondolhatná, hogy a nagyapa kihatással volt pályaválasztására. Nem így volt, sőt próbálta őt lebeszélni – emlékszik vissza a tiszteletes –, mert vallotta, akinek Istentől jön az elhívása, annak nem kell biztatás, annak van füle a „hallásra”. Győzködéssel, unszolással nem lehet ezen az úton járni.
Fugyivásárhely reformátussága élő gyülekezet, bár létszámában drasztikusan sorvad, de hitéleti tevékenysége szerteágazó. A hagyományos vasárnapi istentiszteleteken, káté- és vallásórákon túl aktív nőszövetség, kórus, ifjúsági csoport működik a közösségben. A vasárnap délutáni alkalmakat igyekeznek közvetlenebbé, bensőségesebbé tenni, ilyenkor a lelkipásztor palást nélkül érkezik a templomba. A fiatalokkal is ilyen közeli és őszinte együttlétekre törekszik Visky, őket érintő problémákat beszélnek meg, nincs tabutéma, őszintén beszélnek viselkedési normákról, szexről, szerelemről.
A családlátogatás fontos szegmense a szolgálatnak, ennek nyomán olyanok is elkezdenek templomba járni, akik addig nem tették. Lényeges, hogy az egyháztagokkal való beszélgetések egyénre szabottak legyenek. Példával is szolgál Visky. Egyszer egy köztudottan italozó társasághoz készült. Azt ajánlotta nekik, fogadjanak, hogy egyikük sem tud annyi bort meginni, mint ő. Erre felkapták a fejüket az érintettek. Gondolták, most leitatjuk a papot. Az első pohár után következett volna a második, de a lelkész intett, hogy nem. „Most lássam, tudnak-e maguk annyit inni, mint én?” – kérdezte a lelkipásztor. Vagyis csak egy pohárral. Persze, hogy nem sikerült nekik. És innentől már kötetlenebbé vált a társalgás, a gátlások oldódtak, lehetőség nyílt a kérdés szellemi oldalról való megközelítésére is.
Az istenháza gyönyörűen megújult az eltelt két esztendő alatt, nemcsak a padok lettek párnázottak, de a templomfűtést is megoldották. Olyan körülményeket kell teremteni, hogy az istentisztelet végeztével ne vágyjék haza senki, illetve hogy vágyakozzék a következő együttlétre – vallja a lelkész.

D. Mészáros Elek