Leader-akciók megyeszerte

Az Európai Unió Leader pályázati programjának képviseletében Nagy Máté András és munkatársai vállalkozókkal, önkormányzati vezetőkkel találkoztak Szentjobbon és Székelyhídon.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A fórumon jelen volt Szabó Ödön a Bihar megyei tanács Jogi, Területfejlesztési és Határon Átnyúló Együttműködési Bizottságának elnöke is. Szabó a Leader programban rejlő lehetőségeket vázolva többek között elmondta, hogy bár költségvetés szempontjából a legkisebb EU-s pályázati keret jut erre, mégis az egyik legsikeresebb, a legjobban eltalálja a közösségi igényeket.
Romániában 81 sikeresen működő Leader-csoport van, ebből kettő Bihar megyében. Az Érmellék–Hegyköz–Berettyó völgye 18 községe alkotta Leader-csoport összesen 2,5 millió euróból gazdálkodhat. A Leader három célcsoportot nevezett meg, ide tartoznak a közintézmények, azon belül az önkormányzatok, iskolák stb., a civil szféra, ahová az egyházak, egyesületek, alapítványok nyertek besorolást, a harmadik pillért a vállalkozói szféra jelenti.
A Leader hozzájárulhat kisebb beruházásokhoz, fontos kitétele, hogy az önkormányzatok számára önrészmentes, százszázalékos finanszírozást nyújt. Szintén egyedi vonása a programnak, hogy az érintettek határozzák meg a beruházások mibenlétét. Példaként említette Szabó Bihar községet, ahol a helyi tánccsoportnak népviseleti ruhát vásároltak. De lehet kultúrotthonok belső felszereltségét bővíteni a Leader segítségével, vagy akár a közterek gondozására kisgépeket, eszközöket vásárolni.
D. M. E.