Telekadók miatt háborognak a váradiak

Tíz-tizenötszörösére nőttek bizonyos nagyváradi telektulajdonosok idei adói: a helyhatóság ugyanis szántókat, kerteket is beépített beltelkeknek minősített. A számos tiltakozás miatt az elöljáróság változtatást ígért, de eseti bizottság felállítását nem hagyta jóvá a tanács.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Száztizenhét napirendi pont szerepelt Nagyvárad január végi tanácsülésének napirendjén. A legnagyobb vitát azonban egy napirend utáni hozzászólás és javaslat váltotta ki. Simán átment az a döntés például, hogy Bajor Andor nevét ezentúl ne viselje utca szülővárosában. A várost elkerülő körgyűrűhöz csatlakozik az az utca Őssiben, amelynek lakói nevében egy Oprea nevezetű polgár beadványban kérte, változtassák meg utcájuk nevét, hogy az ne legyen magyar elnevezés. A tavaly nyári folyamodványt nem utasította el az elöljáróság, de kedvező megoldását a választások utánra halasztotta. A januári tanácsülésen napirendre is tűzték, jóvá is hagyták. Mindössze a Demokrata–Liberális Párt frakcióvezetője, Dorin Corcheş fűzött hozzá megjegyzést, miszerint reméli, a lakcímváltozás költségeit is állják a lakók, ha már ők kérték a névváltoztatást. Kiderült, a személyi kártyát az önkormányzat nekik is ingyen cseréli ki. Az új lakcímük a Veteranilor utcában lesz ezentúl.
Egyhangúlag hagyták jóvá a tanácstagok azokat a határozatokat is, amelyek alapján a Hőerőmű átstrukturálhatja a Transilvania Banktól felvett 30 millió lejes hitelét, és alaptőkéjének emelésére felvehet további 2,5 millió eurós kölcsönt, illetve a Vízművek is tárgyalhat az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal egy hitelszerződés feltételeiről. Az RMDSZ frakcióját vezető Pásztor Sándor megjegyezte, mikor lesz végre látszatja is a város távfűtéséért felelős hőerőmű korszerűsítésére felvett pénzeknek. A műszaki igazgató úgy tudja, a környezetvédelmi előírások betartását célzó munka határideje 2014 vége, de ez egy évvel kitolható; most az EU Bizottságának jóváhagyását várják az időközben módosult projekthez. Pásztor kételkedett abban, hogy tartani lehetne a határidőt, hiszen a korszerűsítésre még ki sem írták a közbeszerzési tendert.
A frakcióvezető napirend utáni hozzászólását és javaslatát közel háromnegyed óráig vitatták a tanácsosok. Pásztor Sándor beadványban kérte az idénre érvényes telekadó kiszámítási módjának megváltoztatását, mivel a városházi döntés aránytalan és indokolatlan emelkedéshez vezetett több száz esetben. A tanácstag indítványozta, hogy alakítsanak bizottságot a tanácsban képviselt pártok egy-egy tagjának bevonásával, és tárják fel a visszásságokat. Az érintett, zömében idős, kisnyugdíjas váradiak ugyanis azzal szembesültek, hogy örökölt szántóföldjüket, gyümölcsös vagy veteményes kertjüket minden értesítés vagy helyszíni ellenőrzés nélkül beépített belteleknek minősítette a tanács, az adóosztály pedig ennek megfelelően rótta ki rájuk az adót. Pásztor azzal érvelt, hogy a tanácsosok a lakossággal közvetlen kapcsolatban lévén, segíthetik megvilágítani a kusza helyzetet. Elmondása szerint a városháza gazdasági igazgatóságát vezető Eduard Florea nyitott az ügy rendezésére. Az ülésen jelen lévő két alpolgármester, a liberális Mircea Mălan és a szociáldemokrata Ovidiu Mureşan viszont határozottan elzárkózott a bizottság megalakításától. Ellene érvelt Ionel Vila jegyző és Octavian Dan liberálsi tanácsos is. Mindannyian elismerték, hogy hibás az adószabályzat, de szerintük a hibát vétő elöljáróságnak kell kiküszöbölnie a csorbát, bizottságra nincs szükség. Az RMDSZ-es Delorean Gyula figyelmeztetett rá, hogy törvénytelen a helyi adószabályzat, ha a földterületet nem az agrárjegyzékben szereplő minősítés alapján adóztatja, Huszár István pedig a váradi agrárjegyzék pontosságát firtatta. A kormánypárti többség végül nem egyezett bele bizottság alakításába, de elhangzott, a következő tanácsülésre az elöljáróság előáll a módosított adókivetési javaslattal.
Máté Zsófia