Községeket átfogó megemlékezés

Megyeszerte megemlékeztek az 1848-1849-es szabadságharc áldozatairól.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Vedresábrány
Vedresábrány község valamennyi magyarlakta településén szerveztek megemlékezést március 15.-e alkalmából, ám az ünnepi sorozatot vasárnap tartották. Délelőtt a községközpontban, Vedresábárnyban tartottak ünnepi istentiszteletet az egyház imatermében, mivel a templom a felújítási munkálatok miatt nem használható. Az igét Botos-Kocsis Júlia lelkipásztor hirdette, majd a református templomkertben az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére felállított kopjafa leleplezésére került sor. Ünnepi műsorral a helyi iskolások készültek, majd Barcui Barna polgármester és Cseke Attila képviselő is szólt a maroknyi ünnepelni összegyűlt vedresábrányi lakoshoz. A köszöntők után megkoszorúzták a Szabó István által faragott kopjafát, majd a Himnusz eléneklésével adóztak a hősök emléke előtt.

Apátkeresztúr
Néhány órával később, a szintén a községhez tartozó Apátkeresztúron, folytatódtak az ünnepi megemlékezések, ahol Szűcs Zoltán tiszteletes hirdette Isten igéjét, kiemelve nemzeti hőseink nagyságát. Az istentiszteletet követően itt is kopjafaavatásra került sor a templomkertben. Barcui Barna polgármester elmondása szerint a kopjafára azért volt szükség, hogy a két falu kicsiny magyar közösségének legyen hol lerónia tiszteletét elődeink hősiessége előtt. Cseke Attila képviselő elismerését fejezte ki a hősöknek emléket állító kicsiny települések lakóinak, hogy nem felejtik el őseinket. Török Erzsébet helyi RMDSZ-elnök beszédét követően Szabó István fafaragó művész, a kopjafát, mint jelképet ismertette, majd a Szabó Zsófia tanítónő által felkészített helyi elemi iskolások adtak elő ünnepi műsort. A két kopjafához való fát Bradács Alíz Margitta körzet RMDSZ elnöke adományozta. A megemlékezés koszorúzással zárult.

Monospetri
A községhez tartozó legnagyobb és legtöbb magyart tömörítő településen, Monospetriben délután ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét az ünnepi megemlékezés a római katolikus plébániatemplomban. Petrişor Constantin plébános köszöntője után ifj. Mátyás Árpád református lelkipásztor hirdette Isten igéjét, majd a Hajas-Schmotzer Erika vezette római-katolikus kórus előadása következett. Baercui Barna polgármester köszöntője után Cseke Attila parlamenti képviselő szólt a templomot zsúfolásig megtöltő monospetriekhez. A politikus ünnepi beszédét követően a Szabó Ibolya tanárnő által felkészített helyi iskolások emlékeztek meg '48 hőseiről. A megemlékező sokaság a templomból fáklyás felvonulással vonult a temetőbe, ahol a kápolna falán elhelyezett, az 1848-1849-es szabadságharcosoknak emléket állító hősök emléktáblájánál Hajas Attila kántor emlékezett meg elődeinkről. A megemlékezés koszorúzással ért véget.
 

Tőtős Norbert