Ünnepel a révi iskola

Május 19-én, vasárnap fennállásának 60. évfordulóját ünnepli a révi líceum. Délelőtt 10 órára egykori és jelenlegi diákjait, tanárait várja az alma mater, majd 13 órától a művelődési házban egy kulturális programmal emlékeznek meg az évfordulóról. A szervezők várnak minden egykori és jelenlegi diákot, oktatót.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az 1784-ből származó jegyzőkönyvek szerint ez időben már református felekezeti iskolája volt Révnek, melynek akkori rektora Járai János a Horea-féle lázadáskor Erdélybe szökött, írja Juhász Viktor Rév monográfiájában. A régi iskola a református parókia kertjében állott. 1881-ben állami iskola létesül Réven. 1885-ben egy régi, három tantermes épületben működött az iskola a Sebes-Körös bal oldalán, a görög-katolikus(ma ortodox) templomtól nem messze. Ekkor a tanulók száma 100 körül van. 1900-ban az iskola igazgatója Gulácsy Endre, tanító Torday Lajos, s új tanító kap kinevezést Csávassy Amália személyében, aki nyugdíjazásáig itt tanít, itt is hal meg, sírja a helyi régi református temetőben van. Ebben az időben már állami óvoda is létezett, az óvónő Horváth Etelka volt. Valamennyien képesített, okleveles tanerők voltak. A tanköteles (6 és 12 év közötti) gyermekek száma ebben az időszakban 414 volt. A falu szellemi életének felemelése érdekében 1905-ben a földművelési minisztérium Réven Népkönyvtárat alapított. 1910-ben új, modern hat tantermes, egyemeletes iskola épül a régi helyére, amely ma is áll.

A második világháború után a révi iskolában kétnyelvű volt az oktatás, külön igazgatósággal működött a román és a magyar tannyelvű iskola. 1948-ban közel 100 tanuló tanult Réven. Ebben az időben került a településre Brândaşiu Ioan zenetanár, aki 1959-ig a román iskola igazgatója volt. Neki köszönhető, hogy 1953-ban új, négy tantermes iskola épült állami alapból, melybe a hétosztályos magyar tannyelvű iskola költözött, s a régi emeletes épületben ugyanabban az évben román tannyelvű középiskola létesült, országos viszonylatban vidéken az elsők között.

1969-ben újabb emeletes (8 tanterem, 2 laboratórium , irodák) iskola épült Réven önkéntes hozzájárulásból. Az iskolában kétnyelvű volt az oktatás. 1950–52 között a magyar iskola igazgatója Kiss Biró Ida, 1952–53 között Molnár Mária volt, majd 1953–59 között Juhász Viktor volt az iskola igazgatója. 1959. szeptember 1-jétől kezdve Réven a román tannyelvű középiskola nyolcosztályos magyar tagozattal működik. Ma Réven az egykori líceumban (ma 1. számú Műszaki Szakközépiskola) közel 1200 diákot oktatnak.