Új cégre bízzák Nagyvárad távfűtését

Az engedélye megvonása miatt a megyeszékhely eladósodott hőerőműve nem működhet továbbra is távhőszolgáltatóként. Hogy ne maradjon a lakosság fűtés nélkül, a helyi tanács új cég alapításáról határozott.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Rendkívüli tanácsülésen hozott határozatot a megyeszékhely önkormányzatának döntéshozó testülete egy részvénytársaság alapításáról Váradszentmárton község helyhatóságával közösen. A Termoficare Oradea nevű cégre bízzák Nagyvárad és a szomszédos község távhőszolgáltatását. A 90 ezer lejes törzstőkéjű vállalat 99 százaléka a megyeszékhely tulajdonában lesz, 1 százalékban részesedik Szentmárton.

Az rt. a fűtés és melegvíz szállításáért, elosztásáért és szolgáltatásáért lesz felelős, a hőenergiát viszont továbbra is a hőerőmű állítja elő. A kiszervezés volt a megoldás arra, hogy ne maradjon fűtés nélkül a város nagy része. A likviditási gondokkal küzdő, eladósodott hőerőműtől ugyanis a szakhatóság megvonta a szolgáltatási engedélyt, a számláját zároltatta egy nyersanyag-beszállító hitelezője. Közben a helyhatóság tárgyal az adósságok átütemezéséről, és folyamatban van a hőerőmű több kazánjának szénről gázra átállítását eredményező, EU-s finanszírozású projekt is. Utóbbi eredményeként a légszennyezés is csökkenni fog majd, de a projekt nem zárul le 2015 előtt.

Az elöljáróság kilátásba helyezte az idei költségvetés módosítását is annak érdekében, hogy az eddiginél többel szubvencionálja a távhő árát. A szolgáltatói tarifát egy országos hatóság maximálta, a gigakalóriánkénti ár azonban – Váradon legalábbis – nem fedezi az előállítási költséget. Elvben a helyi és az állami költségvetésből kiegyenlítik a különbséget, de a gyakorlatban a megyeszékhelynek az állam évek óta nem adta meg a szükséges összeget, ezért vált kezelhetetlenné a hőerőmű adóssága.