Óvják az erdőt és a nárciszmezőket

Két Natura 2000-es természetvédelmi területet mértek fel megyénkben a biodiverzitás megőrzését célzó, átfogó menedzsmenti terv kidolgozása érdekében. A munkát a környezetvédelmi európai strukturális alapból fizették az ágazati operatív program keretében.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A nagyszebeni Cindrelul Környezetvédő Egyesület a Bihar Megyei Erdészeti Igazgatóság szakembereivel együttműködésben a helyszínen térképezte fel az 5. számú törvénnyel védett területnek nyilvánított váradalpári és Goroniste erdőt. A projektzáró értékelést a sajtó nyilvánossága előtt tartották. Kiderült, hogy a jogszabályban szereplő adatokhoz képest részben mást találtak a valóságban. Ez annak tudható be, hogy a törvény szövegezésekor nem volt helyszíni felmérés.

A megyei erdészeti hivatal szóvivője, Mircea Faur elmondta, hogy a védettnek nyilvánított nárciszmezők mindkét erdőben léteznek, virulnak, bár nem ott és kisebb területen, mint ami papíron szerepel. Az erdők egy része is megfelel a Natura 2000-es követelményeknek, de olyan vegyes erdőrész is van itt, amely nem sorolható ebbe a kategóriába. A törvényben kiemelt védettségűnek nyilvánították három kétéltű fajnak az említett erdőkben lévő populációját: a tarajos gőtéket, a vörös és a sárga hasú unkákat. A szakemberek meg is találták az állatokat, ám a békák megóvását kétségesnek tartják. Kevés ugyanis az életterükül szolgáló állóvíz, a meglévők távol vannak egymástól, ezért azt javasolják, hogy egy-két évig tartsák megfigyelés alatt a populációkat, aztán eldöntik, mi legyen velük. A szóvivő különben megjegyezte, csak Nyugat-Európában ritkaság az unka, Romániában van belőlük bőven védett státus nélkül is.

A vizsgált erdők környékén élő lakosság tájékoztatása is szerepelt a projektben. A találkozókat szervező Andreea Rudolf elmondta, hogy a környékbeliek nyitottnak és megértőnek bizonyultak, miért szükséges a szokásostól eltérő gazdálkodást folytatniuk a térségben. Váradalpár, Fugyivásárhely és Szaránd településeken, illetve Tenke, Tulka és Feketebátor községben vagy háromszáz érdeklődő vett részt a találkozókon, amelyeken többek között tudatták, hogy tilos a védett nárciszok szedése, a virághagymák kiásása, a legeltetés, a talaj megbontása, más fajok beültetése. Játékos ismeretterjesztő foglalkozásokat is szerveztek a környékbeli iskolásoknak, hogy mielőbb környezettudatos életvitelre oktassák őket.

A projektzárón elhangzott, hogy a két védett terület menedzsmenti tervét a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez küldik láttamozásra, majd jóváhagyásra a környezetvédelmi minisztériumba.