Díszpolgárt avattak Érszőllősön

Néhány évvel ezelőtt Beke László polgármester javaslatára kezdték el bevezetni a község napján a díszpolgárrá avatást. Olyan személy kapja meg, aki kiemelkedő tevékenységet folytat közössége érdekében, elősegíti a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetve a település hírnevének öregbítését.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Ezzel a megtisztelő címmel fejezi ki a község vezetősége háláját és elismerését, melyet idén post mortem Baranyai Zoltán kapott meg. Beke László olvasta fel a Helyi Tanács határozatát, majd adta át az oklevelet a díszpolgár özvegyének, aki azt örömmel és meghatottsággal vette át. A méltatást Zeffer József tartotta meg. Baranyai Zoltán Érszőllősön született 1942-ben, egy összetartó, hétgyermekes család második gyermekeként. Az akkori politikai helyzet nem kedvezett a családnak, életük nem mondható rózsásnak. Azért, hogy a család együtt maradhasson, és gazdasági meggondolásból is, 1969-ben Szatmárnémetibe költöztek. Ott kezdtek új életet, de sajnos ott sem szegődött melléjük a szerencse, mivel alig kész házukat elvitte az árvíz. Ezen a napon kellett volna bemutassa államvizsga dolgozatát, de nem hagyta magára a fedél nélkül maradt családot, ezért halasztott. Különben is diplomadolgozatát elmosta az árvíz.

Nem omlottak össze, összetartásuk, családszeretetük felszínen tartotta őket. Egy év után felépült az új ház. Elvégezte tanulmányait és segítette testvéreit a tanulásban, a legnehezebb időkben is. 1971-ben megnősült, három gyermeke és négy unokája született. Szatmáriként sem feledkezett meg szülőfalujáról, mindig segített, ha kellett, és ha tudott. A központban lévő világháborús emlékmű is nagyrészt az ő nevéhez fűződik. Mindvégig szívén viselte szülőfaluja sorsát. Hosszú szenvedés után 2011-ben halt meg Szatmárnémetiben.