Főjavítás helyett foltoznak

Nagy a hálózati veszteség, az idén mégsem fognak neki a nagyváradi távhő-fővezetékek cseréjéhez. A szolgáltató igazgatója a tarifaemelést sem tartja valószínűnek.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A fizetésképtelenségi eljárás alatt álló nagyváradi Hőerőmű helyett – a helyi önkormányzat határozata alapján – az újonnan létrehozott Termoficare Rt. vette át a távfűtési és melegvíz-szolgáltatást. Az önkormányzati tulajdonú vállalat ügyvezető igazgatója, Mihai Cabai (a fotón középen) adott helyzetjelentést, és beszélt terveiről, sőt álmairól is.

A városházi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a menetrendszerű óvások miatt nem kezdhetik el a fővezetékek cseréjét, pedig megvan rá a pénz európai uniós forrásból. A 77 kilométer fővezetékből 17 km-t újítanak. A szekunder vezetékek hatásfokának emelését is tervezi jövőre az igazgató, továbbá szeretné elérni, hogy a tömbházakban lépcsőházanként szereljenek fel külön mérőórákat. Most az általuk ellátott 796 váradi és 29 váradszentmártoni lakótársulásnak csak 70 százalékánál van ilyen. Ezzel a tervével megkereste a tulajdonostársulásokat, ám mindössze öt jelzett vissza, és igényelte a mérőt.

Cabai elismerte, hogy jobb híján csak toldozzák-foldozzák a több évtizedes vezetékrendszert, amely rendszeresen meghibásodik hol itt, hol ott, emiatt sokszor meg kell szakítaniuk a szolgáltatást. Állította, igyekszik emelni a minőségen, például tervezik, hogy csekély havi díj ellenében szakembereik szervizeljék a fogyasztók távfűtési berendezéseit. Megbízás alapján pedig vállalnák fűtésrendszerek tervezését, ellenőrzését, csövek cseréjét vagy fűtőtestek szerelését, ami a cég bevételét is növelné.

Az esetleges drágításról az igazgató leszögezte, hogy év végéig nem kell tőle tartani, és arról sincs tudomása, hogy a fűtési szezon végéig ilyet terveznének. A gigakalóriánként számított tarifát egyébként az Országos Energiaszabályozó Hatóságnak kell jóváhagynia. Anyagiakról szólva a vállalatvezető tudatta, hogy az eddigieknél szigorúbban járnak el az adósokkal, és a már felhalmozott tartozások behajtására együttműködnek a Hőerőművel. A követelést 15 millió lejre becsülte, de közelebbi adatokkal nem szolgált mondván, hogy a nyilvántartás a korábbi szolgáltatónál van, és a beszedendő pénz is a hőerőművet illeti. Leszögezte azonban, hogy a nem fizető, de egyeztetni, részletekben törlesztést vállalni sem hajlandó fogyasztókat lekapcsolják a melegvíz- és fűtéshálózatról. Ezzel büntetik az adós becsületes lépcsőház-szomszédait is, hiszen változatlanul megoldhatatlan csupán egyetlen lakás kikötése a tömbházak függőlegesre tervezett és épített távfűtési rendszeréből.

Cabai elárulta, azt szeretné, hogy a melegvíz- és távhőszolgáltatás állandó legyen, és minden fogyasztó akkor és annyit használna belőle, amikor és amennyire igénye van. Hogy ez mikor következhet el Váradon, annak megválaszolására nem vállalkozott, azt mondta, ez az álma.