Érszőllős díszpolgára

Néhány évvel ezelőtt Beke László polgármester javaslatára vezették be a község napján a díszpolgáravatást. Olyan személyiség kapja meg a kitüntető címet, aki közössége érdekében példaértékűen munkálkodik, elősegíti a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, a helység hírnevének öregbítését.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Érszőllős község vezetősége a díszpolgári cím post mortem adományozásával fejezte ki háláját és elismerését a néhai Baranyai Zoltán közgazdász iránt. Beke László polgármester olvasta fel a helyi tanács erről szóló határozatát, majd adta át az oklevelet a díszpolgár özvegyének, aki azt örömmel és meghatottsággal vette át. A méltatást Zeffer József tartotta meg.

Baranyai Zoltán Érszőllősön született 1942-ben, egy összetartó, hétgyermekes család második gyermekeként. Az akkori politikai helyzet nem kedvezett a családnak, életük nem volt rózsásnak mondható. Azért, hogy a család együtt maradhasson, és gazdasági meggondolásból is, 1969-ben Szatmárnémetibe költöztek. Ott kezdtek új életet, de sajnos ott sem szegődött melléjük a szerencse, mivel éppen kifizetett házukat elvitte az árvíz. Baranyai Zoltánnak ezen a napon kellett volna bemutatnia államvizsga-dolgozatát, de nem hagyta magára a fedél nélkül maradt családját, s majd csak az árvíz levonulása után tette le a vizsgát. Nem omlott össze a család, tagjainak összetartása, egymás iránti szeretetük felszínen tartotta őket. Tanulmányai végeztével ő segítette testvéreit a tanulásban a legnehezebb időkben is. 1971-ben megnősült, három gyermeke és négy unokája született. Szatmáriként sem feledkezett meg szülőfalujáról, mindig segített, ha kellett, és ha tudott. A Kiwanis önkéntes szervezet aktív tagjaként adományból szerzett bútorzatot az érszőllősi iskolának, óvodának, valamint 10 számítógépet a községnek, s ezeket a művelődési ház emeleti termében üzemelték be. A településközpontban lévő világháborús emlékmű felállítása is nagyrészt az ő nevéhez fűződik. Mindvégig szívén viselte szülőfaluja sorsát. Hosszú szenvedés után 2011-ben halt meg Szatmárnémetiben.