Kastélyfeltámadás Bihardiószegen

Még ebben az évben befejeződik a bihardiószegi Zichy-kastély részleges felújítása. Az 1700-as évek legelején épült, B besorolású műemlék épület magyar–román határ menti pályázati finanszírozással menekül meg az enyészettől.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A falak mindezidáig még ellenálltak az időjárás viszontagságainak, viszont a tetőzet nagyban károsodott, a födém beszakadt, a vakolat mállani kezdett. Megjelentek a fémtolvajok, cibáltak, szaggattak, vittek, amit csak tudtak. Az ingatlan tulajdonjoga örökösök híján végül a diószegi önkormányzatra testálódott, amit egy évtizednél tovább tartó bírósági huzavona előzött meg, ugyanis az épületben varrodát működtetett Contimex cég illegális módon bekebelezte a Zichy-jusst. Ez idő alatt az ingatlan állaga erősen megromlott, az utolsó órában indult el az épületmentési akció.

A határon átívelő pályázat magyarországi partnere, a Hortobágyi Nemzeti Park a saját szakmai fejlesztési dokumentációját finanszírozza a rá eső pénzösszegből, valamint a kokadi lápon tanösvényt épít ki. Román oldalon a Milvus környezetvédelmi egyesület szakmai dokumentációt állít össze a kisrégió vízi világáról, míg a projekt vezető partnerének számító bihardiószegi önkormányzat a kastély részeleges felújítása mellett a térség hajdani vízi világát megjelenítő múzeumot alakít ki az épületben; különlegességként körképszerű lesz a kiépítés.

A projekt összértékének 70 százalékával, azaz 670 ezer euróval Bihardiószeg célirányosan gazdálkodhat – tudtuk meg a község polgármesterétől, Mados Attilától. Az elöljáró elmondta, hogy az augusztusban elkezdett felújítás még ebben az évben befejeződik, és a jövő év első felében a múzeumi rendeltetéshez szükséges belső berendezéseket szerelik fel. Ezzel az ütemtervvel tartani tudják a pályázat szabta határidőt, amely 2014. október 29-én jár le.

Egy kis kastélytörténet

A helyiek által Zichy-kastélyként emlegetett ingatlan építését a holland származású Jan Frans van Bronckhorst en Gronsveld császári ezredes kezdte el. Később az évek, évszázadok során az éppen aktuális igények szerint sokat változott, bővült a belső tér. Az 1880-as években készült el a főhomlokzat felőli kovácsoltvas kerítés, valamivel hamarabb pedig a földfelszíni pince. Idővel az egykori tömlöcöt lakószobákká alakították.

A négyszögben záródó, klasszicista stílusú kastély zárt belső udvarában cserjék, fák találhatók. Nemcsak a közösségi szórakozást segítő, nagy bálteremnek adott helyet az épület, de az elcsendesedésre alkalmat nyújtó, ma már romokban álló kápolnának is.

Az 1920-as agrárreformot még megúszta, de rá tíz évre Zichy Tivadar a román államra íratta a kastélyt azzal a feltétellel, hogy a vincellériskola használhassa. Mindez betartatott 1965-ig, amikortól számítva tizenöt éven át a Bihar Megyei Agronómusok Háza birtokolta, az utóbbi évtizedekben pedig varroda és tésztagyártó üzem működött benne.

Épületnézőben

Messzire látszó pannó hirdeti, hogy itt HU–RO pályázati pénzből finanszírozott munkálat folyik. A valaha szebb napokat látott, még ma is gyönyörű kovácsoltvas kapu tárva-nyitva, szitált homok, bontott faelemek kupacba rakva. A homlokzati részen már látszik a szekértelem, friss vakolat illata terjeng. Bentről kopácsolás zaja szüremlik ki, jókedvű fütyörészés adja hozzá a ritmust. Bár a munkatempót az időjárás is diktálja, azért mégis készségesen válaszolgatnak a szakik. Elmondják, hogy mindenben igyekeznek az eredeti stílusjegyeket megőrizni, illetve visszaállítani. Ez elsősorban az ablakokat, bejárati ajtókat övező díszítésekre vonatkozik, ami bár lassítja a haladást, de megéri, hisz a régi korok hangulatát lopják így vissza. A nyílászárók is az eredetiek alapján lesznek legyártva. A padozatra parketta kerül majd, az egyedüli engedélyezett modernizálás a központi fűtésben merül ki. Még a felhasznált vakolóanyag összetétele is számít, csak meszes habarccsal dolgozhatnak, ahogyan az eredetileg is volt. Jól haladnak a munkával, belül az épület egyharmada újul meg, viszont a legfontosabb, hogy a teljes tetőzetet lecserélik.

További tervek

Mados Attila polgármester nagy terveket sző a kastély majdani kihasználását illetően. A több mint 1500 négyzetméter alapterületű épületben sok hasznos dolgot lehet majd végezni. Az elöljáró, mint mondja, azon lesz, hogy a Zichy-kastély az Érmellék szellemi és kulturális központjává váljék.

A további felújításokat egyrészt önerőből végzik majd, emellett más pénzforrásokat is keresnek. Szálláshelyeket alakítanának ki művészek számára, az egyik szárnyban alkotóház működhetne. Mivel a kultúrház befűtése igen költséges, ezért a kastélyban tarthatná a táncoktatással egybekötött próbáit a Szömörce néptánccsoport. A házasságkötő termet is a kastélyba költöztetné az elöljáró, így egy hangulatos, idilli, sokkal fennköltebb környezetben hangzana el a boldogító igen. Akár kisebb lakodalmakat, összejöveteleket is lehetne tartani a bálteremben. A zárt udvarban természetközeli környezetben komolyzenei koncerteket lehetne tartani Mados szerint. Mivel az iskola teremhiánnyal küszködik, így a könyvtárat is átvándoroltatná. A római katolikus egyházzal együttműködve a kápolna felújítását is tervbe vették. Bihardiószegen a meglévő lehetőségekre építkezve ekként szövik álmokból a valóságot.