Kész a folyóvizek kockázati térképe

Öt megyei önkormányzatnak adta át a Körösök Vízügyi Igazgatósága a fennhatósága alá tarozó térség árvízi kockázati térképét. A dokumentum összeállítását a környezetvédelmi ágazati operatív program részeként az Európai Unió Vidékfejlesztési Alapjából finanszírozták.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A Körösök vidékének árvízi kockázati térképe az egyik eleme annak az EU-s finanszírozású projektnek, amelynek célja a térségbeli áradások megelőzése, az ellenük való hatékony védekezés és a természeti csapások okozta károk csökkentése. 2010-ben indult a négy elemből álló, összesen 3,5 millió lej értékű projekt, amelynek részeként a kockázati térképhez mellékelik az árvízvédelmi tervet és a stratégiai környezeti felmérést. Ez utóbbit idén nyárra tervezik elvégezni a helyi közösségek bevonásával. A kiadások 80 százalékát az EU Vidékfejlesztési Alapja állta, a maradék 20 százalékot pedig az állami költségvetésből fizették.
Légi felvételek készültek (repülőből és helikopterből) a Körösök Vízügyi Igazgatóságának hatáskörébe tartozó térségről, és topográfiai méréseket végeztek a terepen, aminek köszönhetően összeállt a digitális térkép. Ezt kiegészítették a fő folyóvizek és vízgyűjtő területük áradását modellező adatokkal, hogy kiderüljön, mekkora és hol lehet a potenciálisan elárasztott terület. Összesen 1601 kilométernyi folyóvíz viselkedését modellezték, ebből 649 a négy fő folyó. Amint Dumitru Voloşeniuc, az igazgatóság vezetője elmondta, 1500 négyzetkilométer az árvíznek kitett terület, ez 127 települést érint. Bihar, Arad, Kolozs, Hunyad, Szatmár és Szilágy megye önkormányzata kapta meg a térképet, aminek alapján kidolgozzák az árvízi védekezési tervüket, hogy elhárítsák, illetve a lehető legkevesebbre mérsékeljék az esetleges károkat, és kijelöljék azokat a helyeket, ahová menekíthetik a lakosságot. A modellezéssel 63 kis vízgyűjtő területen számították ki az ár lehetséges mélységét, sebességét és vízhozamát.
A kockázati térkép alapján módosíthatják a helyi önkormányzatok a településrendezési terveiket, és tagadhatják meg adott esetben az építési engedélyek kiadását. A továbbiakban a vízügyi illetékesek e térképek alapján dolgozhatnak a védművek megépítésén, megerősítésén.