Huszáros megemlékezések

December elején sok lovas szakember és lovas barát tisztelgett a hortobágyi lovardában a néhai Hetey Sándor György emléke előtt. A műsorral színesített megemlékezés a száz éve született hajdú-bihari lovas szakember tiszteletére szerveződött, majd a mai huszárok felavatták az egykori előd emléktábláját. Az eseményen Bihar megyéből is többen megjelentek.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Hetey Sándor György tüzér százados Debrecenből került ki a második világháború vérzivatarába, majd fogságba esett, és hazatérte után röviddel – már a Rákosi-időben – eltávolították a honvédség kötelékéből. Több évtizedet dolgozott a magyarországi lovassport fellendítéséért, így a Hortobágyon is meghatározó személyiséggé vált. A kiváló lovas szakember a rendszerváltás után rehabilitált őrnagyi rendfokozatot kapott. Nevéhez fűződik egyebek mellett a híres Hortobágyi Lovasnapok megálmodása, a ma már 25 éve működő megyei huszárbandérium létrehozása is. Hetey Sándor György több lovas szakmai kiskönyvet írt, és lelkes külső munkatársa volt a korabeli Hajdú-bihari Naplónak.
Emlékét idézve érkeztek egykori tisztelői, családtagjai, mai hajdú-bihari és partiumi huszárok, így a diószegiek és a szentjobbiak is az eseményre, ahol műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek a Hortobágyi Nonprofit Kft. lovasai. A bemutató után Rákóczi Lajos (Érköbölkút) szavalatát hallhatták a jelenlévők, Csontos János, Dunka Béla és Győrffy-Villám András méltatta a lovas szakember, a honvédtiszt több évtizedes életútját, majd leleplezték és megkoszorúzták emléktábláját.
Szintén a közelmúltban, november 23-án tartottak egy másik emlékrendezvényt is a huszárok Debrecenben, a patinás megyeháza Árpád-termében annak tiszteletére, hogy 25 éve alakult meg a Hajdú-Bihar megyei huszárbandérium. A partiumi rendezvényeken is rendszeresen részt vevő hagyományőrző alakulatot 1988-ban Hetey Sándor György szakmai útmutatásával szervezték meg, egy akkori budapesti nemzetközi huszártalálkozó alkalmából. Az emlékműsoron Bodó Sándor megyei közgyűlési elnök köszöntötte a jelenlévőket, majd Csontos János elnök, Székely Tibor és Szoboszlai Endre tartott visszaemlékezést. A programot, melyen a hazai és a romániai vendégeken kívül egy olaszországi hagyományőrző csapat is jelen volt, kulturális műsor színesítette, közreműködött a Boróka Zenekar Szilágy megyéből és a Villongó Táncegyüttes Létavértesről. Az emlékünnepség alkalmából megkoszorúzták a csapatok a császári és királyi 16. huszárezrednek a megyeháza főbejáratánál levő domborművét, valamint emléklapokat is átadtak. A program zárásaként a református Nagytemplom előtti Kossuth-szobornál is koszorút helyeztek el a huszárcsapatok, majd Gellért Gyula diószegi református lelkipásztor megáldotta a jelenlevőket.
A negyedszázada indult huszárhagyomány-ápoló munka sikereiben, megismertetésében (mely munka ma már a Partiumban, sőt Erdélyben is zajlik) bizonyosan szerepük volt a kiváló sajtókapcsolatoknak is. A sajtómunka elismerését jelentette, hogy három Bihar megyei újságíró kapott emléklapot a debreceni ünnepségen, köztük a Biharország munkatársa, D. Mészáros Elek.

Szoboszlai Endre,
a Hajdú-Bihar Megyei Lovas- és Huszárhagyomány-őrző Egyesület sajtófelelőse, Debrecen