Új lelkipásztor Érsemjénben

Az Érsemjénhez tartozó Érselénden kezdte szolgálatát Csáki Márta református lelkipásztor 2003-ban. A teológiai után a nyolcvantagú nyájat 2006-ig „terelgette”, amikor az Érkőrösi és a Pelekeszi egyházközségek mellé a Sződemeteri leányegyház pásztorlását is megkapta. Fülöp János tiszteletes csúfos távozása után a helyi gyülekezet meghívásos alapon Csákit választotta a közelmúltban lelkészévé.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az Érsemjénhez tartozó Érselénden kezdte szolgálatát Csáki Márta református lelkipásztor 2003-ban. A teológiai után a nyolcvantagú nyájat 2006-ig „terelgette”, amikor az Érkőrösi és a Pelekeszi egyházközségek mellé a Sződemeteri leányegyház pásztorlását is megkapta. Fülöp János tiszteletes csúfos távozása után a helyi gyülekezet meghívásos alapon Csákit választotta a közelmúltban lelkészévé. Az Érmihályfalván nevelkedett papnő jó ismerője az érsemjéni történéseknek, de mivel hite szerint Isten helyezte őt a megosztott gyülekezet élére, meggyőződése, hogy fáradozása mennyei segítséggel párosul majd.
Május elsején a semjéniek küldöttsége meghallgató istentiszteleten vett részt Érkőrösön, később a meghívó gyülekezetben szolgált Csáki, ami után mind a presbitérium, mind a közgyűlés bizalmat szavazott neki a megüresedett állás  betöltéséhez.
Az 1160 tagot számláló helyi gyülekezet mellett rá hárul még a barantói és a feketefalui kisebb létszámú közösség pásztorlása is.
Az új lelkészt felújított, központi fűtéssel felszerelt parókia fogadta, most már csak a lelki megújhodás maradt hátra. Csáki elmondása szerint lesz elég Istentől kapott ereje megbirkózni a rá váró feladatokkal, amit politikamentességgel, pártoskodás nélkül akar véghezvinni. A vasárnapi két istentiszteleti alkalom megtartását fogja szorgalmazni, valamint a fiatalok és a gyermekek nevelését is prioritásként kezeli. Mindebben segítségére lesz férje, akit a gyülekezet kántorául választott.