Rímviadal Hegyközszentmiklóson

A hirtelen jött tavaszi meleg után kellemetlenül hatott a nyirkos, kabátgombolós ápriliselő. A magyar költészet napja alkalmából szervezett hegyközszentmiklósi szavalóverseny szervezőin nem fogott ki a bolondos évszak, jól befűtöttek az eseménynek otthont adó művelődési házba.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A József Attila nevével fémjelzett rímpárbajra immár tizenötödik alkalommal került sor április 11-én a helyi Toldy Általános Iskola közreműködésével. A megmérettetésre jelentkezőknek ezúttal is két produkcióval kellett a zsűri elé állniuk, József Attila vagy egy évfordulós magyar költő (Arany László, Balassi Bálint, Radnóti Miklós, Erdélyi János, Kányádi Sándor, Pósa Lajos, Weöres Sándor) versével, illetve egy szabadon választott költeménnyel. A versengés négy kategóriában zajlott, mindegyik csoportba négy-négy diákkal nevezhettek be a tanintézetek.
Mocsár László iskolaigazgató a szervező tanintézet nevében köszöntötte a résztvevőket, bemutatta a Fekete Katalin kultúrigazgató, Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkipásztor, Szabó János, az érmihályfalvi Móka színjátszó csoport vezetője és D. Mészáros Elek, a Biharország újságírója alkotta zsűrit. A kötelező versek előadása után jutott szusszanásnyi idő egy pohár üdítő, némi elemózsia elfogyasztására, hogy aztán újult erővel elkezdődhessen a szépet hordozó szavak tolmácsolása.
Az I. és II. osztályosok versengésében a margittai Kiss Bence bizonyult a legtehetségesebbnek, az érköbölkúti Pokol Elemér követte őt a rangsorolásban, a helyi Oláh Erik a tisztes harmadik helynek örülhetett. A III–IV. osztályosok közül a kiskereki Koncz Erik Richárd nyerte meg a leginkább a zsűri tetszését, maga mögé utasítva a szalárdi Kőrösi Mátyást és Nagy Biankát. Az V–VI.-os kategória győztese a margittai Kocsis Alexa lett, a kiskereki Mészáros Márta a második helyen végzett, harmadikként megosztott helyezéssel két értarcsai szavaló debütált, Izsó Evódia és Lemperger Adrien. A VII–VIII.-osok közül a margittai Kiss Imre vitte el a pálmát, a helyi Molnár Edina a második díjnak örülhetett, a harmadik helyen pedig a szalárdi Kállai Barbara és a szentmiklósi Béres Emese Alexandra végzett. Külön kiemelendő a Kiskerekiből érkezett, előkészítő osztályos Pál Zsanett Renáta ügyes versmondása, ő versenyen kívül örvendeztette meg a hallgatóságot, ezért különdíjjal jutalmazták. A vetélkedőt a Várad folyóirat könyvajándékokkal támogatta.
Köszönet illeti a felkészítő tanárokat, hisz egyre több volt a játékos, gyermekeknek írt, huncut vers. Illett végre megszabadulni a gyermekektől idegen, pátoszos, világmegváltó üzenetet hordozó költeményektől. Ezúttal nem az aprócska lelkekből igyekeztek koravén előadást kicsiholni, hanem szerencsére a felnőttek, a zsűri fiatalodott vissza a gyermekkor könnyű röptű pillanataiba egy délelőtt erejéig.