Otthonosabbá akarják tenni Érszőlőst

Faültetéssel, falunapok és sportrendezvények szervezésével igyekszik szebbé tenni a község lakosságának mindennapjait az Érszőlősért Egyesület.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A nonprofit civil szervezetet 2008-ban hozták létre azzal a határozott céllal, hogy kulturális, oktatási és sporteseményeket szervezzen, illetve támogasson. Ettől kezdve valamennyi községi napot az egyesület támogatásával sikerült megrendezniük, de szintén a szervezet támogatta az Ér Kupa kézilabdaverseny megrendezését (2008-ban volt házigazdája a község a változó helyszínű vetélkedőnek). Karácsony táján, amikor tehetik, vándor vidámparkot hívnak meg a községbe a fiatalság szórakoztatására. Amikor lehetőségük van rá, támogatják az iskola égisze alatt működő községi tánccsoportot is. Tavalyelőtt márciusi nőnapi bált, tavaly pedig szüreti bált rendeztek. Mindegyik igen sikeres volt, ezért elhatározták, hogy lehetőségeik szerint újra megrendezik őket. Az óvoda melletti játszótér is az egyesület finanszírozásával készült el. A község utcáin, főként a központi részen, díszfákat és díszcserjéket ültettek. Igyekeznek szebbé, otthonosabbá tenni lakókörnyezetüket.
Öt alapító tagja van az egyesületnek – Beke László, Erdélyi Emese, Kiss Zsuzsa, Pápai Virág, Sági Sándor –, közülük az elnöki tisztséget Beke László tölti be. Ők alkotják az igazgatótanácsot is. Rendezvények előkészítésekor igen sok szimpatizáns tag – főként tanítók, tanárok – segíti őket a munkában. Bevételeik pályázatokból származnak, ezt a forrást a tagsági díjból és az adó 2 százalékából befolyt összeg egészíti ki. Pályázataikat többnyire a Bihar Megyei Tanácshoz nyújtják be, a dokumentációt egy külsős szimpatizáns szokta összeállítani.
Az egyesület elnöke – aki egyben a második mandátumát töltő polgármestere a községnek – elmondta, hogy a civil szervezet nagyon sokat segít az önkormányzatnak azzal, hogy saját költségvetéséből szervez rendezvényeket, így nem terheli ezekkel a kiadásokkal a községi kasszát. A civil szervezet nagyban hozzájárul a település kulturális és sportéletének felvirágoztatásához. Távlati terveikben az eddigi tevékenység folytatása szerepel, de emellett a jövő tanévtől szeretnék ellátni az iskola napközis csoportjának étkeztetését is.