Jó pedagógusnak születni kell

Nagy Gabriella kémia-fizika szakos tanárnő, a magyar iskola megbízott igazgatója 1997 óta az akkori Goga líceum magyar tagozatán tanított. 2007-től igazgatóhelyettes, idén ősztől megbízott igazgatója a Horváth János Iskolacsoportnak.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Közismert, hogy igazán a kémia áll közel Önhöz. Miért?


Sokszor mondják, hogy egy jó tanár meghatározhatja egy tanuló életútját. Nálam így történt. Nyolcadik osztályban új kémiatanárnőt kaptunk Horváth Gabriella személyében, aki kezdő vegyészmérnök volt, nagyszerű pedagógusi vénával megáldva. Addig is a kedvenc tantárgyaim közé tartozott a kémia, de a tanárnő nagyszerű magyarázataival új világ nyílt meg előttem. Elhatároztam, hogy kémiatanár leszek. Rajtam kívül abban az évben még hárman mentek erre a szakra, és az elkövetkező években is voltak jó „kémiások”. A margittai diákok egy újabb esélyt és lehetőséget kaptak az akkori szűkös palettán, hiszen előtte a magyar tagozatosoknak főleg a marosvásárhelyi orvosi és a mérnöki karok voltak a fő célpontok.


Adottak voltak akkor a lehetőségek a felkészüléshez? Vagy elég volt egy jó tanárnő?


A vizsgákon csak az elméleti anyagról kellett számot adni, azt pedig a tanárnő irányításával megtanultuk. Megtanított bennünket olvasni a kémia nyelvén. A mai napig a vizsgán az elméleti anyagot kell tudni. A laborgyakorlatok inkább a tanulmányi versenyekhez szükségesek. Újabban egyre több az olyan diák, aki versenyeredményével jut be az egyetemre. A mi időnkben a ké-miások élvezhették az „aranykor” egyetlen előnyét, hogy az akadémikus asszony kémikus volt, és ezt a tantárgyat akkor emelt óraszámmal tanították.


Milyen érzés volt tanárként visszatérni az iskolába?


Mindkét iskolába a saját tanáraim közé kerültem vissza. Az első héten az egyik szolgálatos tanár kirakott az iskolából, mert diáknak nézett, aki játszik az osztálynaplóval. A tapasztaltabb kollégák sokat segítettek, vezetőként én is fontosnak tartom a pályakezdők segítését. A tanár nemcsak oktatója, de nevelője, pszichológusa, buzdítója, alkalomadtán dorgálója, vagy védője kell legyen a tanítványának. A tantárgyat meg lehet tanulni, de igazán jó pedagógusnak születni kell. A társadalom állandóan változik, és vele együtt a diák–tanár, tanár–szülő, gyerek–szülő viszony is. Ehhez egy jó pedagógusnak állandóan alkalmazkodnia kell, és mindig meg kell találnia a helyes utat és hangnemet. Vannak nagyszerű elméleti szakemberek, akik soha nem válnak jó pedagógussá. Nekik nem a tanügyben kellene kamatoztatniuk tudásukat.


Fiatalként is tudott fegyelmet tartani?   


Soha nem voltak fegyelmi gondjaim a diákjaimmal. Szerintem a fegyelem fő pillére a következetesség és a határvonal pontos definiálása. Mindig demokratikus viszonyt építettem, de a határvonalat nem engedtem átlépni. Ezért szigorú, de kiszámítható tanárnak tartottak a diákok. A tisztelet kivívásának kulcsa az értelmes szigor, a következetesség, a megértés.


Valóban nehezebben kezelhetőek a mai gyerekek?


Inkább azt mondanám, hogy mások, változott a társadalom, és ők is más modellt hoznak magukkal. Mi felnőttek gyakran azt mondjuk: „Bezzeg a mi időnkben!” Ne felejtsük, ezt mondták szüleink és nagyszüleink is. Ez egy örökös körforgás. Az új generáció azokra az alapokra építkezik, amit mi raktunk le, és mindig tesz hozzá valami újat. Nem szabad szárnyát szegni a feltörekvő madárnak, csak irányítani kell.


Lehet, hogy egyes tanárok nem tudnak haladni a korral?


A pedagógusok is különbözőek. Vannak, akik nyitottabbak az újra, de vannak jó értelemben vett konzervatívak, illetve akik felett elszállt az idő, és nehezen alkalmazkodnak az „új idők új dalaihoz”. Nekik van a legnehezebb dolguk. Előfordul, hogy konfliktushelyzetbe kerülnek egy egész osztállyal vagy szülői közösséggel. Ezekben az esetekben az illető tanárnak kell rugalmasabbnak lennie, meg kell találnia a helyes utat a diákok felé.


Tanár, igazgató, önkormányzati képviselő, civil szervezet tagja. Nem sok ez egy embernek?


Ezenkívül anya és feleség. Mindegyik több időt követelne, mint amennyi jut rá. Ezért mindig az éppen aktuális űrt kell betölteni, majd jön az új ötlet és az új tennivaló. Szerencsére jó csapatom van, akik segítenek. A családom is támogat. Szívem szerint a tanárságot tekintem elsőrendű feladatomnak.


Jó dolog tanárnak lenni?


Amikor sikeres pályára tudok állítani egy diákot, az kimondhatatlanul jó érzés. Főleg ha olyanokról van szó, akik sokáig nem találták meg a helyes utat. Nagyszerű dolog érezni volt diákjaim szeretetét, megbecsülését és háláját. SMS-eket küldenek egy-egy sikeres vizsga után. Jelenleg is két olyan diákom van a kémia karon, akik évfolyamelsők. Volt, aki másik iskolából jött át, és kémiából bukásra állt. Nálunk megszerette a tantárgyat, végül kémiából diplomázott. Az idén a leányom egy gerincműtéten esett át, és a budapesti vérközpontban egy volt diákom segített megszerezni a szükséges vért, az intenzív osztályon dolgozó szakápoló szintén a tanítványom volt. Sokat segített a nehéz órákban. Nos, ilyen kicsi a világ, lépten-nyomon tanítványaimba botlom, és nagyon büszke vagyok rájuk.