Újabb száz munkahely Bihardiószegen

Januárban megnyílt a bihardiószegi Zichy kastély kertjében egy külföldi tőkével működő varroda. A helyi önkormányzat bocsátotta a vállalkozó rendelkezésére a felújított helyiséget, most pedig még egy csarnok készít elő, hogy további száz dolgozót alkalmazhasson a cég.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Bihardiószeg önkormányzata saját erőből újította fel a kastélykertben levő hőközpontot, amely ’89 előtt a községközpont tömbházainak fűtését volt hivatott szolgálni. Az évekig romos állapotban levő épületben az eredeti ötlet szerint fitnesztermet rendeztek volna be, időközben azonban sikerült egy vállalkozót meggyőzni arról, hogy Diószegen nyisson egy varrodai egységet. „Úgy saccoltuk, hogy 35-40 ember számára tudunk biztosítani munkahelyet, azonban májusban elértük az 52 alkalmazottat, és ami ennél lényegesebb, hogy közülük 45-en bihardiószegiek” – nyilatkozta Mados Attila polgármester.
A jó eredményekre való tekintettel a vállalkozó úgy döntött, hogy négyhónapi tevékenység után bővíti egységét, és már megkezdődött a munka, hogy a szénraktár épületét modern üzemcsarnokká alakítsák, ahol újabb 100 alkalmazottat tudnak foglalkoztatni.
„Bihardiószeg önkormányzatának nagyon fontos a munkahelyek teremtése – hangsúlyozta Mados Attila –, hogy azok számára, akik mostanáig más városokba ingáztak dolgozni, itt helyben biztosítsunk munkát, megspórolva a fáradságos és hosszú utazást, növelve ez által azt az időt, amit a családdal tölthetnek. A vidéki településeknek szinte lehetetlen ipari park létrehozása, hiszen a törvény nem engedi, hogy például a még önkormányzati tulajdonban maradt legelőkön ipari befektetések létesüljenek, mert a legelőket, kaszálókat nem lehet építkezésre alkalmas beltelkekké nyilvánítani. Ezt tudva, Bihardiószeg önkormányzata igyekszik maximálisan kihasználni azokat az ingatlanokat, amelyek a tulajdonában vannak, hogy újabb munkahelyeket teremtsen, ugyanakkor minden támogatást megad a vállalkozások számára, akik a községben munkahelyeket teremtenek” – magyarázta az elöljáró.
Mindazok, akik a varrodában szeretnének elhelyezkedni, bővebb felvilágosítást kaphatnak a cég bihardiószegi székhelyén, a kultúrház mögött.