Szárba szökött Vadrózsák

Az Érmelléken egyre több település büszkélkedhet azzal, hogy kórusa, népdalköre vagy dalárdája van. A közigazgatásilag Érbogyoszlóhoz tartozó Albis sem akart kimaradni a sorból.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Az albisiak 2008 augusztusában, a falunapkor úgy döntöttek, megalakítják a helyi népdalkórust. Az ötletgazda Bakó Lajos akkori alpolgármester volt, karvezetőnek pedig a nagy gyakorlattal rendelkező Török Ferencet kérték fel. A községközpontban már működött népdalkör, melynek alapító tagja, egy ideig vezetője is volt az albisi lakos Török Ferenc nyugdíjas tanár. Az iskolai kórust is ő irányította több évig.
Az albisi Vadrózsák repertoárjának összeállítása is Török tanár úrra hárult, ami véleménye szerint néha nehezebb, mint maga a felkészítés. Ilyen szempontból a karvezető nagyon rugalmas, és mindig a kórustagokkal együtt döntenek. Megalakulásukkor 18 tagot számláltak, és ez a létszám mostanra állandósult. Hölgyek és urak egyaránt vállalták az éneklést, talán az előbbiek bátrabbak, mert többségben vannak. Néhányan a már működő egyházi kórusból átjöttek ebbe a kórusba is. Ez a „szimbiózis” tovább fejlődött, mivel ettől kezdve a polgári vegyes kar tagjai az egyházit is erősítették. Mára elég nagy az átfedés a két énekkar között. A lényeg viszont az, hogy mindkét helyen becsülettel megállják a helyüket.
Fő céljuk a népdalok és nóták megőrzése, a hagyományok ápolása és továbbadása a fiatalabb nemzedéknek. Hiszen nemcsak kenyérrel, de hagyományaiból is él a nemzet. Sajnos a fiatalok – bár sok közöttük a jó hangú – Albison inkább a hallgatóság körében jelennek meg, de a kórustagok nem tettek le arról a szándékukról, hogy bevonják őket a népdaléneklésbe.
A Vadrózsák tagjai lelkesen gyakorolnak, rendszeresen fellépnek nemzeti ünnepeinken, megemlékezéseken, falunapokon és szüreti bálokon. Szívesen eleget tesznek a más településekről érkező meghívásoknak, így szerepeltek már Nagyváradon, Margittán, Szalacson, Érbogyoszlóban és a magyarországi testvértelepülésen, Fülöpön is. Sikeresen szerepeltek a Ki mit tud? verseny körzeti szakaszán, és meghívást kaptak a megyei szakaszra. Tevékenységükre, utazásaikra az RMDSZ helyi szervezete és a helyi önkormányzat ad pénzt. Fő közbenjárójuk Oláh Éva alpolgármester, aki maga is alapító tagja a népdalkórusnak. Fellépő ruháikat az RMDSZ megyei szervezetének támogatásával készíttették el. A próbákat a református parókia imatermében tartják, de reményeik szerint hamarosan kapnak az önkormányzattól egy erre alkalmas helyiséget. Terveik között szerepel egy kórustalálkozó megszervezése. Mivel már számos meghívásnak eleget tettek, az illendőség úgy kívánja, hogy ők is vendégül lássák eddigi házigazdáikat, mondta a kórusvezető.