Felvételi az állami egyetemen

Hétfőtől, július 14-étől várják az egyetemi alapképzésre beiratkozókat a Nagyváradi Egyetemen. A mesterképzésre a legtöbb karon július 21-étől lehet jelentkezni.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A licenciátusi képzésre jelentkezők a kari titkárságokra adják le az iratcsomójukat hétfőtől kezdődően. Ugyanekkor kezdődik a beiratkozás a mesterképzésre az elektromérnöki és informatikai, a történelem, a földrajz, politológia és kommunikáció, illetve a tudományok és a közgazdasági karon. A https://www.uoradea.ro/Admitere honlapon tájékozódhatnak a felvételik időpontjáról és a szükséges iratokról. Az eredményeket és a visszaigazolást is az illető kar saját honlapján követhetik az érdekeltek.
A 2014/15-ös tanévre 6152 licenciátusi helyet hirdetett meg a nagyváradi állami felsőfokú tanintézet, ezekből 1600 ingyenes. Mesterképzésre 3571 diákot várnak, 750 az ingyenes helyek száma. A karok szerinti megoszlást a https://www.uoradea.ro/Admitere+2014+-+Licenţă, illetve a https://www.uoradea.ro/Admitere+2014+-+Master internetes címeken tanulmányozhatják. A képzőművészeti fakultás például új szakot, grafikusit indít ősszel.
A felvételi díjak emelkedtek az idén. A beiratkozási díj 150 lej, az esetleges óvásért is ennyit kell majd fizetni, a sikeres felvételit követő beíratás 100 lej. A külföldi diákoktól dossziékezelés címén kérnek 150 lejt.