Várják a jelöléseket a Beöthy Ödön-díjra

A jeles XIX. századi nagyváradi, Bihar vármegyei közéleti személyiség halálának 160. évfordulóján adják át először az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöksége által alapított díjat és plakettet. Az idei legeredményesebb önkormányzat, illetve a közösség számára leghasznosabb ötlettel jelentkező elöljáró kapja majd meg.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Beöthy Ödön Nagyváradon született 1796. december 2-án Beöthy László ezredes és Husztinger Janka fiaként. Maga is katonáskodott, részt vett a Napóleon elleni háborúban. 1826-ban Bihar vármegye táblabírójává választották, 1830-ban a megyét képviselte a pozsonyi országgyűlésen, és szabadelvűként országos hírnevet szerzett csípős szónoklataival. Alispánnak választották 1841-ben, de lemondott, 1843-ban ismét országgyűlési követ, 1848-ban főispánnak, majd partiumi, később erdélyi kormánybiztosnak nevezték ki. Rá egy évre Kossuth a hétszemélyes Tábla első alelnökévé nevezte ki, ekkor lemondott a főispánságról. A szabadságharc bukása után emigrációba kényszerült, Párizsban, Londonban, majd Jersey szigetén élt. Victor Hugóval jó barátságba került. Hamburgba utazott 1854. december 7-én, ott érte a halál.
A karizmatikus egyénisége iránti tisztelet jeleként szülővárosában képmása a megyeházán függött, utcát neveztek el róla. Az RMDSZ megyei vezetősége a sikeres önkormányzatok, illetve a közösség számára hasznos és követendő példaként állítható ötletekkel előálló polgármesterek és alpolgármesterek kitüntetésére hozta létre a Beöthy Ödönről elnevezett díjat – közölte a sajtóval Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök, parlamenti képviselő. A bronzból készült kisplasztika, illetve érme Deák Árpád munkája. Az elismerést december 7-én fogják átadni először, és az ügyvezető elnökség júniustól november 20-ig várja a jelöléseket. Bárki kitöltheti és leadhatja a szövetség megyei titkárságán megtalálható ajánló űrlapot! Az elismerésre méltónak ajánlott elöljárót kell megnevezni, és indoklásként a közösséget erősítő, gyarapító ötletét kell röviden leírni. Szabó Ödön azt is elárulta, hogy addigra szeretnék kiadni a Beöthyről szóló monográfiát; a budapesti Hadtörténeti Intézet egyik munkatársa már összeállította az anyagot.