Népszavazás dönt Szentmárton beolvasztásáról

A novemberben esedékes államfőválasztás helyett 2015. május 10-én megtartani Nagyváradon és Váradszentmártonban a népszavazást, amelyen a lakosság véleményt mondhat: olvasszák-e be a megyeszékhelybe a szomszédos községet.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Februárban állt a sajtó elé Ilie Bolojan nagyváradi és Lucian Popuş váradszentmártoni polgármester azzal az elképzeléssel, hogy mindkét település virágzó jövője érdekében bele kellene olvasztani a községet a megyeszékhelybe. A váradi elöljáró szerint így ötvöznék a város építészeti és kulturális idegenforgalmi vonzerejét a fürdők turistacsalogató potenciáljával. Továbbá lenne elég szabad telek további ipari parkok létesítésére, illetve nőne a lakosság létszáma. Szentmárton és a hozzá tartozó falvak (Hájó, Rontó, Kardó, Betfia, Váradcsehi, Félixfürdő, Püspökfürdő) elöljárója szerint ez a fejlődés útja, a községi költségvetésből ugyanis nem sokra telik.
Az akkor elfogadott menetrend szerint a váradi helyi tanács a júniusi ülésén tárgyalta a fúzió kérdésében kiírandó referendum határozattervezetét. Az RMDSZ-frakciót vezető Ritli László Csongor felvetette, hogy előbb a szentmártoniak véleményét kellene megismerni, utána költsön csak a város a saját népszavazására. Kétségesnek tartotta, hogy a Váradról esetleg épp Szentmártonba kiköltöző lakosságot kell-e ilyen adminisztratív eszközökkel újra visszavárosiasítani, inkább arra kellene törekedni, hogy olyan élhető város legyen Nagyvárad, ahová odaköltöznek, nem elhagyják azt. A községi helyett városi helyi adók növekedését is aggályosnak tartotta. Nem hozta fel érvként viszont a nagyváradi etnikai arányok megváltozását: a magyarság mostani közel 23 százalékos jelenléte a zömmel románlakta falvak beolvasztásával 20 százalék alá csökkenhet. Utána pedig a váradi oktatási hálózatból és a közigazgatásból már most is egyre inkább kiszoruló közösség már számon sem kérheti például az anyanyelv-használati jog sérülését, nem beszélve a kétnyelvű táblákról, a műemlékek, történelmi emlékhelyek megóvásáról.
A nagyváradi helyi tanács végül a jelen lévő négy RMDSZ-es tanácstag tartózkodása mellett 20 igen szavazattal rábólintott a népszavazás kiírására a novemberi elnökválasztással együtt. Az adókról Bolojan polgármester elmondta, azokat 10 évig a mostani szinten hagyják, és utána 5 éven át fokozatosan emelik a váradi szintre. A Helyi Közszállítási Vállalat egyébként már hónapok óta „belső” járatokat indít Szentmártonba, és az ivóvíz- és távhőszolgáltatás egy része is „városi vezetéken” megy.
A júliusi rendes tanácsülésen újra napirendre került a két közigazgatási egység összeolvadása, ezúttal stratégia formájában. Ebben már az szerepelt, hogy előbb mindkét helyi önkormányzatnak igent kell mondania a fúzióra, aztán 2015. május 10-ére írják ki a népszavazást. Az RMDSZ-es frakció tagjai ezúttal is tartózkodtak volna, ám ezt az ülésvezető nem vette észre, és a jegyzőkönyvbe „egyhangú” döntésként került be az elfogadott határozat. Ritli László Csongor frakcióvezető az ülés végén jelezte egyet nem értésüket, kérdés, hogy kijavítják-e a jegyzőkönyvet.
A szentmártoni helyi tanács július végi ülésén 11 igen szavazattal 4 ellenében rábólintott az összeolvadásra.