Magyar aligazgatók lehetnek szórványvidéki iskolákban

A korábbinál több magyar aligazgató kinevezését javasolja a Bihar Megyei Tanfelügyelőség az RMDSZ-szel megtartott egyeztetés nyomán. A minisztérium heteken belül határoz.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A hatályos tanügyi törvény szerint a tanfelügyelőségeknek augusztus elejére kell elkészítenie a következő tanévre vonatkozó javaslatot az igazgatók, aligazgatók kinevezésére. Azt is kimondja a jogszabály, hogy a kisebbségi nyelven oktató tanintézetek esetében egyeztetni kell az illető kisebbség legitim érdekképviseleti szervezetével. A magyar oktatás esetében ez az RMDSZ. Szabó Ödön, a szövetség megyei ügyvezető elnöke beszámolt a sajtónak arról, hogy hosszas egyeztetés nyomán elérték, hogy az inspektorátus olyan javaslatot továbbítson a minisztériumba, amely az eddiginél több magyar aligazgatói posztot jelent. A Fekete-Körös és a Sebes-Körös völgyében élő szórványközösségeknek jelent ez sokat.
Lehet tehát magyar aligazgatója a révi, a tenkei és a belényesi iskolában, noha helyenként már egy-egy teljes osztálynyi magyar gyermek sem tanul ott évfolyamonként. A nagyváradi művészeti iskolában is lesz magyar aligazgató. Azokban a magyarul is oktató tanintézetekben, amelyekben eddig is volt magyar aligazgató (igazgató), megmaradnak a tisztségek, tehát bővül a következő tanévtől a megye magyar pedagógusi köre.
A tanfelügyelőségen is sikerült több, kisebbségi – magyar – érdeket képviselő posztot kialkudni. A legnagyobb előrelépést az jelentheti, ha a minisztérium jóváhagyja, hogy a magyar szakért felelős inspektor a magyar tagozaton tanító romántanárokért is feleljen. Az együttműködést, a jó gyakorlatok átadását-átvételét koordináló szaktanfelügyelő elősegítené, hogy a magyar diákok jobb eredményt érjenek el a román vizsgákon. Magyar–román szakos bölcsészi végzettségű személy töltheti be a posztot.
Félről egész állásrabővítették a tanmenetért és a humán erőforrásért felelő szakinspektori állást, amit szintén magyar fog betölteni, lesz ezen kívül az informatika-oktatásnak felelőse félállásban, és természetesen megmarad a megyei főtanfelügyelő-helyettesi és az óvodai-elemi oktatásért felelős szaktanfelügyelői poszt.
Már csak az hiányzik, hogy a tanügyi törvény előírásának megfelelően versenyvizsgát írjon ki a minisztérium ezeknek az állásoknak a betöltésére, akkor a négyéves mandátum az oktatási rendszer stabilitását és színvonalának emelkedését eredményezné – fejtette ki a Bihar megyei parlamenti képviselő, az alsóház oktatási bizottságának tagja. Az elmúlt hat évben egyszer sem volt versenyvizsga, az igazgatók, aligazgatók, tanfelügyelők egy-egy évre kaptak kinevezést, s tagadhatatlanul a politikai erőviszonyok függvényében. Ezt az áldatlan állapotot válthatná fel a versenyvizsgáztatás.