Ünnepeltek, hagyományt őriztek Margittán

Az ünneplésről, a hit gyakorlásáról és a hagyományok őrzéséről szólt augusztus második hétvégéje a margittai katolikus – és más vallású – hívek számára.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A római katolikus kistemplomot Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel, napja augusztus 15-e. Ezen a napon is (péntek) megülték az ünnepet, két szentmisét tartottak a kistemplomban, igen sok résztvevővel. Az igazi ünneplés viszont, a sokéves hagyományt követve, a legközelebbi vasárnap, augusztus 17-én volt az Árpád-házi Szent Margit-templomban. Itt már olyan sokan voltak, hogy semmiképpen sem fértek volna be a kistemplomba. A helyi katolikusokon kívül sokan érkeztek más településekről, de a vegyes házasságoknak, barátságoknak, jó szomszédságoknak köszönhetően szép számban voltak más vallásúak is.
Régebben a búcsúünnepre más településekről processzióval érkeztek a hívek. Rendezett sorokban, gyalog, a kántor felvezetésével énekelve és imádkozva tették meg az utat, akár 20-25 km-es távolságot. Ez a szép hagyomány az idők során sajnos megkopott, de a monospetri hívek mind a mai napig tartják magukat hozzá. A helyi szentmise végeztével azonnal útra keltek plébánosuk, Varga Sándor és kántoruk, Hajas Attila felvezetésével. Érkezésükkor a margittai templomban lévő hívek felállva fejezték ki tiszteletüket, elismerésüket irántuk, és bekapcsolódtak az általuk elkezdett énekbe. Szép ez a hagyomány, kár lenne, ha a mai rohanó életforma véget vetne neki…
A margittai plébános, Májernyik Mihály esperes-kanonok Rajna József főesperes-kanonokot, fugyivásárhelyi plébánost, a Caritas igazgatóját kérte fel az ünnepi szentmise celebrálására. Beszédének egyik vezérgondolata az volt, hogy a magyar katolikusok Mária-tisztelete teljesen természetes és elvárható, hiszen nemcsak Mennyei édesanyánkat, hanem nemzetünk védőszentjét is tiszteljük a Nagyasszonyban. Beszédét a Szűzanyához intézett régi magyar imával fejezte be: „Magyar nemzetnek védő Asszonya, / Légy a népnek hűséges gyámola! / Mint annyi sok számos éven át, / Siess most is megvédni e hazát! / Védd, jó Anyánk, ez országot, / Mit szent királyunk néked ajánlott! / Óh, Szűz Anyánk, Te légy velünk! / Ne hagyd, ne hagyd, hogy elvesszünk!”
Ezt követően a házigazda mondott köszönetet a főcelebránsnak és mindenkinek, aki hozzájárult az ünnep szebbé tételéhez. A misét a szintén hagyományos körmenet követte: rendezett sorokban, énekelve, rendőri felvezetéssel haladtak a hívek a főutcán a kistemplomig, ahol szentségi áldással ért véget az ünnep.