Helyben választják ki az iskolai tej, kifli, alma beszállítóit

Az állami költségvetésből fizetett tej-kifli-alma program lebonyolítását a megyei önkormányzat átadta a helyhatóságoknak. Ettől a tanévtől kezdve ezeknek kell gondoskodniuk róla, hogy az óvodások, elemisták és alsós gimnazisták megkapják a tízóraijukat, akár helyi vállalkozóktól.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Bihar megye önkormányzata júniusban úgy határozott, hogy átadja az élelmiszer beszerzésének feladatát a helyi önkormányzatoknak. A döntést logikus érvekkel indokolták: a helyhatóságok hatáskörébe tartoznak az óvodák, iskolák, helyben jobban tudják ellenőrizni a termékek minőségét, a kisebb (egy-egy város vagy község) megrendelését a helyi vállalkozások (pékségek, gyümölcstermesztők) is ki tudnák elégíteni.
Néhány helyi önkormányzat azonban nem örült a többletfeladatnak, a nagyváradi júliusban, a margittai pedig augusztusban hozott határozatot a visszautasításról. A kormánybiztosi hivatal is beavatkozott, átiratban kérte a megyei döntéshozókat a megbízás átadásáról szóló határozatuk visszavonására. Arra hivatkozott, hogy a megye nem egyeztetett előre erről a helyhatóságokkal. A megyei tanács augusztus végi ülésén vette ismét napirendre a témát, először tájékoztatásként, majd határozatot is hoztak. Kiss Sándor alelnök ismertetője után egyhangúlag úgy döntöttek, nem vonnak vissza semmit. Mint elhangzott, szóban már tavaly év végén tárgyaltak a polgármesterekkel, idén februárban pedig írásos értesítést is kiküldtek mindenhova, s a megadott határidőig nem kaptak elutasító választ.
A megyei tanács arra is talált megoldást, hogy a tanévkezdésig hátralévő rövid idő ellenére ne maradjanak tízórai nélkül a diákok. A közbeszerzési törvényben meghatározott összegnél kisebb megrendelés esetén az önkormányzat közvetlenül szerződhet az eddigi beszállítóval, közben elindíthatja a hosszadalmas ajánlatkérési procedúrát. A megyei önkormányzati vezetők hangsúlyozták, hogy az állam fizeti a tejet, kiflit almát, de megszabott egy maximális árat. A helyhatóságoknak tehát nem jelent többletkiadást a program lebonyolításának átvétele – hangsúlyozták. A megyei tanfelügyelőség összeállította – településre lebontva – az igénylési listát (vagyis hol mennyi gyereknek jár az uzsonna), egyes helyeken már meg is tartották a licitet.
A helyi önkormányzatoknak az a gondjuk, hogy az állam utólag – hosszú hónapok elteltével – számolja el a tízórainak való árát. Emiatt egyelőre Szalárdon sem szervezték meg a közbeszerzési eljárást, tudtuk meg Nagy Miklós polgármestertől. „Nem a jó szándék hiányzik, hanem a pénz. Nem tudom, másoknál mi a helyzet, nekünk elég a pályázati önrészeket, a közvilágítást és az iskola fenntartását fedezni, majdnem összeroppanunk így is. Meg tudjuk szervezni a közbeszerzést, sőt jobbnak is tartom, ha mi szervezzük, mert friss, helyi termékeket tudnánk adni a gyermekeknek, amit tavaly kaptak, az nem volt megfelelő minőségű. A gond a pénz, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől (APIA) még a tavalyi alma árát sem kaptuk meg. Ha látom, hogy biztosítják nekünk a pénzt, abban a pillanatban megszervezzük a licitet, hiszen kezdődik az iskola” – szögezte le a polgármester.

Török László, Nagyszalonta polgármestere a következőket nyilatkozta a témáról: „Az önkormányzat szívesen részt vesz minden olyan munkában mely a lakosság jobb kiszolgálását elősegíti. Ebben az esetben jelenleg a prefektúra és a megyei tanács közötti jogértelmezési vita zajlik, ezért az önkormányzatok nem tudnak lépni, míg fel nem oldódik a nézeteltérés. Arról nem is beszélve, hogy a megyei tanács a mai napig nem utalta át a közbeszerzéshez szükséges összeget. Jobbára az is illúzió, hogy helyi vállalkozók labdába tudnak rúgni, ugyanis csak központilag bejegyzett cégek indulhatnak el a versenytárgyalásokon. Hivatalunk örömmel ellát minden olyan feladatot mely az önkormányzatiság, a szubszidiaritás elvén alapul, ám ebben a fázisban még a két fent említett intézmény térfelén van a labda.”

Érmihályfalva helyi tanácsa az augusztusi ülésen jóváhagyta, hogy kiírják a közbeszerzési eljárását a tejre és kiflire is, az almát már az előző tanévben is maguk szerezték be. Ha óvások nem hátráltatják a beszállító kiválasztását, akkor sem tudják biztosítani az uzsonnát az első tanítási naptól, csak legfeljebb egy-két hét elteltével. Az érmelléki városban is várják még a tavalyi élelmiszer árát a kormánytól.

Körkérdésünkre más elöljárók is elmondták véleményüket: Bályokról Daróczi Mihály, Berettyószéplakről Bagosi Barna, Érbogyoszlóról Gáspár Gyula, Érszőlősről Beke László, Margittáról Pocsaly Zoltán, Székelyhídról Béres Csaba, Tótiból Vincze Nándor, Vámoslázról Tripó István, Vedresábrányból Barcui Barna. Szinte egybehangzóan nem remélnek komolyabb változást. A helyi vállalkozókat nem részesíthetik előnyben, mivel a kiírás ezt nem engedi meg. Az élelmiszerek forgalmazása szigorú előírásokhoz van kötve, és a szükséges engedélyekkel aránylag kevés forgalmazó rendelkezik. Az elöljárók egyetértenek abban, hogy jobb lenne, ha egy bizonyos cég szállítaná a terméket a szomszédos településekre, ez mindenkinek jobban megérné. Az ellenőrzési lehetőségük mindenképpen nagyobb lesz, ami a gyerekek előnyére szolgál. Helyenként az is gond, hogy ki felügyelje a program lebonyolítását. A tanácsi határozat mindegyik településen megszületet, a kiírás is megvan, így iskolakezdéskor remélhetőleg mindegyik gyerek megkapja az uzsonnát.