Istendicsőítésben összekovácsolódtak

A margittai református egyházközségben a karéneklésnek az utóbbi évekig nem volt hagyománya. Ezen változtatott a kántor segítségével az új lelkipásztor.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A tősgyökeres margittaiak számánál jóval többen települtek be más helységekből az iparosítás idején a Berettyó-parti városba. Talán ez is az oka annak, hogy Margittán a közelmúltig nem állt össze egy református gyülekezeti kórus. „Ők hozták magukkal saját hagyományaikat, de a kóruséneklés valahogy nem jött össze” – mondta Lőcsei László, a református egyház jelenlegi kántora és kórusvezetője. Elődje, id. Lőcsei László, aki 1996-ig volt ebben a tisztségben, próbálkozott, de áttörő sikert nem ért el, csupán egy-két hónapos „fellángolások” voltak.
Lőcsei László 1998-ban lett a Margittai Református Egyházközség kántora. Mindenképpen szerette volna megalapítani a kórust, de eleinte ő sem járt sikerrel. Talán az is közrejátszott ebben, hogy az akkori lelkipásztor nem tekintette szívügyének az énekes istendicsőítést… Tíz éve sikerült rávennie a nőszövetség tagjait a karéneklésre. Daloltak nagyobb ünnepeken, de sajnos kevesen, és nem tartott sokáig a lelkesedés. Az áttörés akkor történt, amikor 2009-ben új lelkipásztort kapott a gyülekezet. Kovács Gyula személyében társat kapott a kántor a tervei megvalósításához, mivel az új tiszteletes támogatta a karéneklést, sőt feleségével és fiával együtt beállt a kórusba, és a mai napig együtt énekelnek. Az emberek kedvet kaptak, egy éven belül már 15-16 személyes lett a kórus, mára pedig 32 tagúra bővült. A nemek aránya kiegyenlítődött, mivel férfiak is szép számmal léptek be. Így már készen álltak a többszólamú éneklésre.
Felléptek a nagyobb ünnepeken, anyák napján, sőt 2010-ben az Érmelléki Református Egyházmegye által Érszőlősön megrendezett kórustalálkozón is részt vettek. Ez volt az első bemutatkozásuk Margittán kívüli közönség előtt. Sikerük volt, ez újabb erőt, kedvet adott a további munkához. Azóta mindegyik kórustalálkozón részt vettek, és otthon valamennyi ünnepet énekükkel teszik szebbé, emlékezetesebbé. Meghívást kaptak Debrecenbe is, a Kossuth utcai testvérgyülekezethez, és köszönettel el is fogadták. Nyolc kórusművet adtak elő, aztán az ottani kórussal együtt énekeltek. Természetesen ők is meghívták a debrecenieket viszont-fellépésre. Az imahét alkalmából tavaly Varsolcra, idén pedig Élesdre kaptak meghívást istentiszteleti szolgálatra. Szentháromság vasárnapján részt vettek a Berettyószéplakon megrendezett 23. Érmelléki Református Egyházmegyei Kórustalálkozón. Három énekkel készültek rá, további egyet közösen adott elő az összes jelen lévő kórus. Ezenkívül meghívták őket a baptista imaházba is. Szívesen elfogadnak meghívásokat világi és ökumenikus kórustalálkozókra.
Két, három vagy négy szólamban énekelnek, és kánonokat adnak elő. Repertoárjukban szerepelnek Berkesi, Gárdonyi, Halmos, Händel, Jakobi, Kodály, Liszt, Máté, Szerb és Tarnóczi művei, valamint latin himnuszok. A legfiatalabb tagjuk, ifj. Kovács Gyula 11 éves, a legidősebb pedig, Mérán Margit közel áll a 80-hoz. Korban elég széles palettán mozognak, a szólamokat is kellőképpen „le tudják fedni”. Jelenleg 21 hölgy és 11 férfi alkotja a csapatot: Balázs (Bagosi) Erika, Balázs (Erdei) Erika, Balogh Ilona, Botos Júlia, Faragó Juliánna, Forgács Enikő, Gáspár (Móricz) Renáta, Gecse Ibolya, Helmeczi Erzsébet, Horváth Sándor, Keresztúri Magda, Kovács (Móricz) Beáta, Kovács Emma, Kovács Gyula, ifj. Kovács Gyula, Kovács László, Kovács Sándor, Kiss Imre, Ladányi Árpád, Lőcsei Erzsébet, Marosi Judit, Mérán Margit, Mocan Juliánna, Molnár Béla, Molnár Erzsébet, Nagy Lajos, Sánta Bota Emese, Sánta Bota Levente, Şerfezeu Erzsébet, Szabó Ilona, Szoboszlai Margit, Szebeni Barna. Objektív okokból kilépett Balázsi Emma, Balogh Ferencz, Budai Éva, Kovács Hajnalka Nagy Erzsébet és Papp Piroska, hárman pedig – Gergely András, Kiss Mihály, Somogyi Anna – eltávoztak az élők sorából.
A kórus tagjai és vezetője nagy szeretettel várják az új tagokat. Rendszeresen gyakorolnak, hetente kétszer – hétfőn és csütörtökön –, az egyik a szólamok szerinti próba, a másik pedig az összpróba. Június végétől szeptember végéig nyári szünetet tartanak. A csapat összeforrt, a tagok igazi baráti társasággá kovácsolódtak, és szívesen járnak a próbákra. Szerencsére vannak fiatalok is, így remélhetőleg nemcsak jelene, de jövője is van a margittai református énekkarnak.