Magyar szakképzés és pedagógusképzés Váradon

RMDSZ-es kezdeményezésre Nagyvárad önkormányzata hozzájárult, hogy a református és katolikus középiskolákba koncentrálják a magyar szakiskolai osztályokat. A tanügyminisztérium által létrehozandó országos kisebbségi pedagógus-továbbképző központnak is találtak helyet a bihari megyeszékhelyen.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Nagyváradon mindeddig a szakiskolákban 8-9 román osztály mellett indult egy-egy magyar IX., így bajos volt a magyar pedagógusokat teljes katedrára alkalmazni – magyarázta Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke. A református és a római katolikus püspökséggel egyeztetve körvonalazódott a megoldás, hogy a két egyházi tanintézet vegye át a szakiskolai képzést. Az önkormányzat beleegyezésére is szükség volt, ezt egyhangúlag meg is adta a testület a július havi rendes tanácsülésen. Ennek értelmében – a tanfelügyelőséggel is lefolytatott egyeztetés alapján – a 2015/16-os tanévtől kezdődően a műszaki szakoktatás (a Traian Vuia eddigi osztályai) a Lorántffy Zsuzsanna Református Középiskolában, a szolgáltató szakmai képzés pedig (eddig a Mihai Viteazulban volt) a Szent László Római Katolikus Iskolaközpontban folytatódik. A Lorántffyban már ősztől indul egy IX. műszaki osztály.
A cél az, hogy minden magyar nyelven is oktató váradi iskolában évfolyamonként legyen legalább 3 osztály, ez már „eltart” egy-egy tanári katedrát, erősíti a pedagógus- és diákközösséget a tanintézetben – fogalmazta meg Szabó Ödön.
Az ügyvezető elnök arról a jelentős lépésről is beszámolt, amit az oktatási tárcával és annak kisebbségi ügyekben illetékes államtitkárságával folytatott többfordulós tárgyalások eredményeként értek el. A 2011-es tanügyi törvény előírja, hogy létre kell hozni a kisebbségi pedagógusok országos továbbképző központját. Ez egységesen, meghatározott kritériumok szerint tevékenykedne. Eddig a Romániai Pedagógusok Szövetsége foglalkozott a magyar tanítók, tanárok továbbképzésével a szovátai központjában.
Az RMDSZ az elmúlt két évben szorgalmazta a minisztériumban a központ létrehozását, most úgy tűnik, eljött az ideje. A szakállamtitkárság – Király András államtitkár szignójával – írásban kérte a váradi önkormányzatot, hogy adjon helyet az intézménynek. A tanács ugyancsak a júliusi rendes ülésen elvi beleegyezését adta ahhoz, hogy a minisztérium a Kolozsvári út 106. szám alatt (a Szőlős utca sarkán) lévő egykori iskolát 20 évre ingyen bérbe vegye a központ számára. Az épületet három éve teljesen rendbe hozták, egy ideje az ítélőtábla irattárát tartották ott. Mivel az igazságügyi palota alagsorának renoválásával már végeztek, visszavihetik az archívumot oda, és legkésőbb 2015. január elsején átveheti a tanügyi tárca a székhelyet – áll az egyhangúlag elfogadott tanácsi határozatban.
Nagy lépés lenne, ha a központ létrehozásával és működtetésével az állam is részt vállalna a magyar pedagógusképzésben – jegyezte meg Szabó Ödön. Ez lenne Váradon az első országos állami intézmény, tette hozzá.