Érsemjén római katolikus közössége

NAGY JÁNOS CSABA 2012 óta Érsemjén plébánosa, azelőtt majdnem egy évtizedig a monospetri katolikus közösséget szolgálta. A tisztelendő életpályáját, monospetri működését, lapunkban már bemutattam, ezért most az érsemjéni katolikus közösséget és a plébános jelenlegi tevékenységét tárom az olvasók elé.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Aránylag fiatal plébánia az érsemjéni, 1937-ben alapították. Ekkorra datálható a templom és plébániaépület építésének elkezdése is. Egy öreg ház – a Szirmai Béla-kúria – átépítésével alakították ki a mostani formáját. Az egyházközség a püspökség támogatásával vásárolta meg a kúriát a hozzá tartozó közel három hektár földterülettel együtt. A templom nagy felújítása 1957-ben történt, ekkor alakították ki a mennyezet mostani boltíves rendszerét és az új tetőszerkezetet. Ugyanekkor építették a karzatot és a templomtornyot is. A templom és a plébánia egy épülettömb, így a paplakból közvetlen bejárás van az istenházába. A nagy felújítás óta a ’90-es években zajlottak még a plébánián munkálatok, mostanra viszont szükségszerű lett egy átfogó renoválás.
Az „új seprű jól seper” közmondást igazolva az új plébános még 2012-ben beszereltette a központi fűtést a templomba és a plébániára egyaránt, majd lepadlóztatta a karzatot. Tavaly teljesen felújították a plébániát, a megrendelés magában foglalta a nyílászárók és a padozat cseréjét is. A templomban pedig elkészítettek egy mellékoltárt – Jézus Szíve oltár –, melyre karácsonykor és húsvétkor van szükség. Oda helyezik el a betlehemet, illetve a szentsírt.
Kitakarították, rendbe tették az eléggé elhanyagolt plébániaudvart és a katolikus temetőt, valamint az udvaron kerítést építettek. Majdnem 100 kamionnyi szeméttől, törmeléktől szabadultak meg. A temetőben szeméttároló és -égető bunkert készítettek, ezzel akarják elejét venni a szemét felhalmozódásának. Saját kutat fúrattak, hogy nagy szárazság idején ne terheljék meg a falu vízhálózatát. Két hozzájuk tartozó filiában, Barantón és Selénden is megoldották a templomok fűtését, illetve a padlás szigetelését. Azokat a hősugárzókat használták fel, amelyek Semjénben a központi fűtés bevezetése után feleslegessé váltak. Az említetteken kívül még Újsemjén tartozik a plébániához.
Semjénben minden vasárnap 11 órától van szentmise, a filiákon pedig kéthetenként 9 órai kezdettel. A hívek száma összességében majdnem 900 lélek, legtöbben, 600-an Semjénben vannak. Közülük nagyjából 700-an anyagilag is támogatják az egyházat. Sajnos a rendszeresen templomba járók száma ennél jóval kisebb; kivételt képeznek a nagyobb ünnepek.
A plébános tervei között szerepel a seléndi templom javítása, alapzatának megerősítése, illetve teljes belső felújítása. Elképzeléseiben az egyháztanács teljes mértékben támogatja, és lehetőségei szerint segíti. Megértő, segítő és tettre kész a kapcsolat plébános és egyháztanácsosok között, mondta a tisztelendő, és hasonlóképpen vélekednek azok a tanácsosok, akikkel sikerült találkoznom. Kéthavi rendszerességgel tartanak gyűlést, és egyeztetik elképzeléseiket. Maga a tanács fiatal, mivel Semjénben 2012 előtt nem volt ilyen testület. Ft. Nagy János hozzászokott az egyháztanácshoz, hiszen Monospetriben jól összekovácsolt társaságot hagyott maga után. Kapcsolatukat ott is a megértés és a tenni akarás jellemezte. Az építkezési munkálatok anyagi finanszírozásába besegített az önkormányzat és a püspökség. Emellett nem csekély önrészt kellett „kitermelniük”. Ez az egyházi hozzájárulásból, a perselypénzből és a kiadott egyházi javak bérleti díjából jött össze.
Ezen a nyáron a lelki építkezés terén is nagy munkájuk lesz, hiszen egymást követik majd a fontosabbnál fontosabb események: elsőáldozás, bérmálás, templombúcsúk. Az első két eseményre való felkészüléssel a plébános bevonja a fiatalokat az egyházi életbe, remélve, hogy megszeretik azt, és életük részévé válik. Az iskolán kívüli hittanórákat hetente tartja a tisztelendő, és öt személyt elvitt az egyházmegyei ifjúsági találkozóra is. Reményei szerint ezeknek a szép ünnepeknek a szentmiséi megfogják majd a felnőtt korosztályt is, és nagyobb arányban mennek templomba évközi vasárnapokon is.