Látványosan fejlődik Érszőlős község

Margittáról a 191-es úton Tasnád felé haladva az első jelentősebb település Érszőlős. A község korábbi neve Nagypacal volt, a múlt század elején „keresztelték át”. Az új elnevezést szerette meg a lakosság, a régi nevet már nem emlegetik.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Érszőlős (Viişoara) a trianoni békeszerződés előtt Szilágy vármegyéhez tartozott, ma Bihar megye településeit gazdagítja. Népessége a községhez tartozó településekre lebontva: 1078 fő Érszőlősön, 214 Szolnokházán, 52 Csekenyén, 1 Iharospusztán. Lakosainak döntő többsége (1057) magyar ajkú, a polgármester Beke László, aki egyben a református presbitérium aktív tagja is.
Szorgalmas, rendszerető emberek lakják Érszőlőst, ez az utcákon és házakon is látszik. Az elöljáró a polgármesteri hivatalban fogad. Igen elfoglalt ember, ha nem személyesen keresik, a telefonja csörög. Szinte állandó szolgálatban van, de ez nem zavarja, mivel szereti, ha mindenről tájékoztatják. Elmondta, hogy 1992 óta részese a település politikai életének, először tanácsosként, majd alpolgármesterként, 2008-tól pedig, immár a második mandátumát töltve, polgármesterként szolgálja a közösséget. Jó kapcsolatot épített ki a helyi egyházakkal, iskolákkal, civil szervezetekkel. Az összhangnak, a közös munkának kézzelfogható és szemmel látható eredményei vannak.

Megyéket összekötő kapocs
A térség egyik legdinamikusabban fejlődő községe Érszőlős. Van mire büszkének lenniük, és van mit felmutatniuk. A teljesség igénye nélkül, csupán a legfontosabbakat említem meg: új községi óvodát építettek, gyönyörűen felújították a községi iskolát, Érszőlős és Szolnokháza művelődési házát, Csekenyén pedig újat építettek. Kiépítették a víz- és csatornahálózatokat, szennyvíztisztítót, parkokat, sportpályát, ravatalozókápolnákat és piacot építettek. A községközpont művelődési házának emeletén könyvtár és egy vendégszoba kapott helyet mellékhelyiséggel. Teljes egészében felújították a közvilágítást. Utcákat aszfaltoztak, köveztek, de ezenfelül EU-s pályázattal 18,6 km mezőgazdasági utat építenek, ezek a belterületeken kívüli vállalkozásokat kötik össze a főúttal, s a gazdák rajtuk tudják megközelíteni földjeiket. Ezek az utak különleges technológiával készültek, minőségük vetekszik az aszfaltos utakéval. Mivel a Szatmár megyei Szilágypér is nyert egy ilyen pályázatot, már csak 700 méter hiányzik ahhoz, hogy ez az út megyék közti „összekötő híd” legyen. Önerőből nekiláttak, jó ütemben haladnak a kivitelezéssel, s reményeik szerint a községi napokra (augusztus 16–17.) átadják. A tervek már elkészültek, így hamarosan elkezdik egy új községháza építését, a jelenlegit pedig szociális célokra fogják használni.
Munkahelyek szempontjából nem állnak valami fényesen. Ipari tevékenység egyáltalán nincs, ezért a legtöbben Margittára ingáznak. Helyben a mezőgazdasági társulások foglalkoztatnak néhány embert, illetve többen megdolgozzák a gazdák földjeit részesedésért. A Margittán dolgozók is otthon a háztájival, állatok tartásával egészítik ki jövedelmüket. A gazdálkodás alól a polgármester családja sem kivétel.

Templomok és iskolák
Négy felekezet van: református, baptista, pünkösdista és ortodox. A legnagyobb közösség a református 783 lélekkel. Lelkipásztoruk Illyés Tamás. Néhány érszőlősi vegyes házasságban katolikusok is vannak, akik szintén a református templomba járnak. Szolnokházán viszont vannak katolikus családok – 62 fő –, és van római katolikus templom is, ami Monospetri filiája, így a szentmiséket Varga Sándor tisztelendő celebrálja.
A baptista gyülekezet 117 tagot számlál, vezetőjük Luczi Barna igehirdető. Saját imaházuk van, 2000-ben építették, az Egyesült Államokból érkező támogatást saját adományaikkal kiegészítve. Vasárnaponként kétszer tartanak istentiszteletet, csütörtökön pedig imaórát. Van egy dicsőítő csoportjuk, tagjaik hangszeres kísérettel énekelnek az istentiszteleteken.
A pünkösdista gyülekezet 137 tagot tart nyilván, vezetőjük Hiri Janos, lelkipásztoruk Veres Efrahim. Minden vasárnap két alkalommal tartanak istentiszteletet és hetente két bibliaórát, illetve imaórát. Saját imaházuk van, önerőből építették. A fiatalokból álló csoportjuk énekes dicsőítéssel szolgál.
Az érszőlősi iskolában 186 magyar anyanyelvű gyermek tanul. Ebből 40 óvodás, 70 elemista és 66 V–VIII. osztályos, továbbá Szolnokházán 10 gyermek összevont osztályban tanul. Ezt a gyermeksereget 3 óvónő, 6 tanítónő és 7 tanár oktatja. Az óvodában működik egy román tagozat is. Az intézmény igazgatója Hover Gábor testnevelő tanár. A gyermekek kitűnő körülmények között tanulhatnak, hisz mindegyik épület nagyon jó állapotban van, ami nagymértékben a helyi önkormányzatnak köszönhető. Állandó és szoros a kapcsolat az iskola vezetősége és az elöljáróság között. Az épületeiket folyamatosan újítják, bővítik. Nemrég új raktárt húztak fel a tűzifa tárolására, az elemi iskolát nemes vakolattal burkolták, és új betonkerítést készítettek. A nyári szünidő alatt pedig a tantermeket festik ki.

Mozgalmas sportélet
A kitűnően felszerelt művelődési ház rendszeresen otthont ad előadásoknak, kulturális rendezvényeknek. Hivatásosok és amatőr színjátszók szórakoztatják a nagyérdeműt. A helyi iskolások is bemutathatják itt meghatározott alkalmakra készített műsoraikat. Civil szervezetük is van, az Érszőlősért Egyesület (Asociaţia Pro Viişoara), mely színesíti a település kulturális, illetve sportéletét.
Az iskola mögötti körbekerített, aszfaltozott kézilabdapályán tartják a tornaórákat, de ez sok más sporttevékenység helyszíne is. Falunapokon rendszerint az Érmellék néhány kézilabdacsapatát hívják rangadóra. Hover Gábor immár harmadik éve szervezi meg a három próbából álló atlétikai versenyt a helyi diákoknak. A legeredményesebbeket kupákkal és oklevelekkel jutalmazza. Bár a pontos dátum még nincs leszögezve, idén a megyei önkormányzat felkérésére Érszőlősön szervezik meg a Tulipán Kupát is, erre természetesen minden eddigi részt vevő kézilabdacsapat meghívást kap. Terveik között szerepel még a felnőtt kézilabdacsapat „újraélesztése” is, mivel idén az érszőlősi diákok nyerték meg az Ér Kupát. Reményeik szerint a felnőtt együttesnek is sikere lesz