Megújult az árpádi templom

A dél-bihari Árpád falu református hívei szeptember 21-én, vasárnap hálaadó istentisztelettel ünnepelték meg a gyülekezet templomának teljes külső és belső felújítását.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn: fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. ” (Zsoltárok 127, 1-2)
Az ünnepi istentisztelet délután 3 órakor kezdődött. Igét hirdetett Dénes István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora, élesdi lelkipásztor, aki a C. zsoltár alapján prédikációjában kiemelte a hála és a hálaadás fontosságát. Az igehirdetés után Filep Ferenc helyi lelkipásztor köszöntötte a vendégeket és az ünneplő gyülekezetet. Ezután beszámolt az elmúlt két év munkálatainak folyamatáról, nehézségeiről, sikereiről.
A köszöntések során Szabó Ödön parlamenti képviselő osztotta meg az egybegyűltekkel ünnepi gondolatait, melyben Isten segítő kegyelmét emelte ki. A jelen levő lelkipásztorok is tolmácsolták a saját és gyülekezetük köszöntését és jókívánságait, egy-egy bibliai idézettel kérve áldást a gyülekezet életére és munkájára. Majd az árpádi vallásórás gyerekek egy rövid pantomimjátékkal elevenítették meg az isteni gondviselést.
A hálaadó alkalom záróakkordjaként egy kisfilm szemléltette az elvégzett munkálatokat. 2012–2014 között kicserélték a templom 218 éves mennyezetét, majd a padozat újult meg, s helyükre kerültek az új padok is. A több mint százéves tornyot is renoválták. A templom aljzata, valamint a padok a helyi vállalkozók, a vallásórás gyerekek valamint önkéntes munkások áldozatos munkáját dicséri. Az ünnepi istentisztelet után az egész gyülekezet szeretetvendégségen vett részt a helyi faluházban.