A cél az anyanyelvi oktatási hálózat megerősítése

Részben már a tanévnyitótól, részben pedig 2012-től kezdve az új tanügyi törvény alapján szervezik a romániai oktatási rendszert. PETŐ CSILLA nagyváradi parlamenti képviselő, az alsóház tanügyi bizottságának tagja beszélt néhány általános érvényű, illetve megyénkre vonatkozó újdonságról.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A hosszas huzavona után elfogadott tanügyi törvény többek között lehetővé teszi, hogy a kisebbségi oktatásban a nyolcadikosok és a tizenkettedikesek is anyanyelvükön tanulhassák a történelmet és a földrajzot. „Ez volt a jogszabály vitájának egyik sarkalatos pontja, s nagyon nagy eredménynek tartom, hogy sikerült végül elfogadtatni a tavaszi ülésszakban” – nyilatkozta váradrogériuszi parlamenti irodájában a képviselő, aki maga is pedagógus. „Az anyanyelvi oktatási hálózat megerősítése, bővítése a célunk, ehhez járult hozzá, hogy rekordidő (pár hónap) alatt az idei tanévnyitóra elkészült a VIII-os és XII-es földrajz- és történelemkönyv magyar fordítása” – mondta Pető Csilla.
A végzősök könyveinek megjelentetését a Communitas Alapítvány finanszírozta, hogy ingyen megkapják azok, akik ebből érettségiznek – tette hozzá a képviselő. A tanügyminisztérium kisebbségi főosztályának megbízásából közben már dolgoznak magyar szerzők a saját tankönyv megírásán, hogy egy év múlva azt is megkaphassák a diákok.
Az oktatási hálózat Bihar megyei bővítését, erősítését jelzi többek között, hogy Nagyváradon már az ötödik színmagyar tanintézet nyitotta meg kapuit (az egykori 9. számú, majd George Coşbuc után Szacsvay Imréről elnevezett nyolcosztályos iskola), megkezdődött a tanítás az újonnan alakult magyar iskolában Nagyszalontán és Margittán. A váradi Szent László-gimnázium mostantól iskolacsoportként működik, ugyanis átvette a Partenie Cosma Gazdasági Főgimnázium magyar osztályait (IX–XII. évfolyamonként egyet-egyet). A képviselő értesülése szerint a főgimnázium vezetősége nem tartott igényt ezekre az osztályokra annak ellenére sem, hogy a tanintézeteket immár gyermeklétszám alapján finanszírozza a szaktárca. A tavaly a Kolozsvári útra költöztetett Parteni Cosmában egyébként már akkor nem volt helyük a magyar osztályoknak, azok maradtak a Nogáll utcai épületben, amit visszakapott a római katolikus egyház, így foglalhatta el azt a Szent László Gimnázium.
A felsőoktatásban jelentős előrelépés, hogy a kormány határozatot hozott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditálásáról. Utóbbiról még a törvényhozásnak is szavaznia kell. Jövő nyártól pedig a tanintézetek maguk határozhatnak a pedagógusaik alkalmazásáról.
M. Zs.