Bocskai hajdúi és az esélyegyenlőség

Az elmúlt héten hajdúkonferenciát rendeztek Bihardiószegen, amelyen környékbeli és magyarországi meghívottak vettek részt. A református templomban Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egyházmegye esperese tartott igei alapra fektetett, a helytállásról, a hajdú erényekről szóló megszívlelendő beszédet. Gellért Gyula helybéli lelkipásztor, a hajdú-hagyományok őrzője, továbbadója, a témát kimerítő alapos szakmai előadást tartott a korszak politikai, katonai, gazdasági vonatkozásiról, összefüggéseiről.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

Gönczi József a hajdú konferencia programszervezője a következőképpen vélekedett a hajdúkat Biharban letelepítő fejedelemről: „Bocskai Istvánt mint az egyetemes vallásszabadság harcosát tisztelik szerte a világon. Azon kevés történelmi személyiségek közé tartozik, akit a régióban élő minden népcsoport tisztel. Ennek elsődleges oka, hogy megelőzve korát, a vallásszabadság biztosítását tartotta legfontosabb küldetésének, zászlóján hirdetve a méltán elhíresült mondatot: »Ha Isten velünk, ki ellenünk?«. A szabad vallásgyakorlásért hirdetett harcának talán legfontosabb állomása volt a nyúzóvölgyi csata. Egy olyan korban küzdött az esélyegyenlőségért, amikor nem is hallottak hasonlóról Európában, és üzenete ma is aktuális az Érmelléken, ahol együtt élnek reformátusok, ortodoxok, római és görög katolikusok, magyarok, románok és romák.”
A diószegi együttlét után a tanácskozás részvevői Bocskai nyomában barangoltak az Érmelléken. A Hegyközszentmiklóson megejtett ebéd után meglátogatták a tájházakat Gálospetriben és Szalacson, majd Micskén fejeződött be az első napi program, amit csütörtökön tematikus előadások sora követett.
A kétnapos konferencia céljakén a programterületen tevékenykedő szakemberek együttgondolkodását határozták meg Bocskai, illetve a hajdúk XXI. századi üzenetéről, továbbá hogy közösen dolgozzanak ki egy eurorégiós ökumenikus esélyegyenlőségi akciótervet.