Hitében erős közösség

November 15. újabb nagy lépés Dólya életében. Ekkor adták át ugyanis ünnepi körülmények között a falu ravatalozó kápolnáját. Az ugyancsak Berettyószéplak községhez tartozó Fogláson új római katolikus templomot szenteltek fel.

jordancheap4sale jordancheap4sale.com
growsunlight growsunlight.com

A közigazgatásilag Berettyószéplakhoz tartozó Dólya, melynek teljes lakossága Mezőkövesdről települt át, annak idején megszenvedett azért, hogy temploma legyen. A római katolikus istenháza építését a rendszerváltás előtt kezdték el, és a kommunista hatalom le akarta romboltatni az elkészült alapzatot. Lakossági összefogás kellett ahhoz, hogy ne valósulhasson meg a sötét terv. A rendszerváltás után befejezték templomukat, azóta büszkén magasodik a falu házai fölé. Most pedig újabb lakossági összefogással és immár a jelenlegi hatalom támogatásával sikerült felépíteniük a temetőkápolnát.
Az avatás ünnepi szentmisével kezdődött, Böcskei László nagyváradi megyés püspök celebrálta, majd megáldotta a kápolnát. A szentmise után a házigazda Maskara Ján esperesplébános mondott köszönetet a püspöknek jelenlétéért, illetve mindazoknak, akik bármilyen módon tettek azért, hogy felépülhessen a kápolna. Beszédet mondott továbbá nem hivatalos testvértelepülésük, Mezőkövesd polgármestere, dr. Fekete Zoltán, Cseke Attila parlamenti képviselő, dr. Nicolae Tivadar polgármester, Bagosi Barna alpolgármester és Kiss Mátyás fafaragó népi iparművész, aki a terasz faszerkezetét díszítette szimbólumokkal. Cseke Attila beszédében kiemelte, hogy ez a közösség tudott templomot, óvodát, iskolát és ravatalozó kápolnát építeni. „Mindez azt mutatja, hogy ez a közösség következetes, élni akar, és tud jövőt teremteni új szülőföldjén.”
Az avatást szeretetebéd követte, majd a zömében szlovák nemzetiségűek lakta Fogláson átadták az új római katolikus templomot, ezt szintén a püspök szentelte fel. Elismerés illeti a község önkormányzatát, amiért az iskolák mellett nagy gondot fordítanak a templomok és kápolnák építésére is.